Dua, sure ve ayet hakkında tüm bilgilerin yanı sıra İslam Dini ve Gereklilikleri ayrıca yaşanan savaşlarıda kaleme alıyoruz

Hz. Ömer (r.a) Halifelik Dönemi Yapılan Savaşlar ve Fetihler

2 9.076

KÖPRÜ SAVAŞI

Tarihi:26 Kasım 634

Tarafları: Müslümanlar ve Sasaniler

Nedeni: Nemarık ve Kesker’de İran ordularına karşı kazanılan zaferler sonucu İran’ın yeni bir ordu hazırlayarak saldırıya geçmesi.

Savaşın Sonucu:  Sasaniler Savaşı kazandılar ancak iş karışıklıklarından dolayı geri çekilmek zorunda kaldılar. Böylece Müslümanlar Fırat Nehri’ni geçip Dicle’ye kadar ilerlemişlerdir.

Önemi: Bu yenilgi ilk fetihler döneminde alınan en büyük yenilgi olarak tarihe geçmiştir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız…

KADİSİYE SAVAŞI

Tarihi: 636

Tarafları: Sasaniler ile Müslümanlar

Tarafların Askeri Gücü: Müslümanlar 34.000 kişi, Sasaniler ile 120.000 kişi.

Nedeni:  Hz. Ömer (r.a) İran topraklarını İslam topraklarına eklemek için Sa’d bin Ebi komutasında bir ordu hazırlatmaya başladı.

Sonucu: Müslümanlar savaşı kazanmışlardır.

Önemi: Bu zafer, Müslümanlara İran’ın kapılarını açtığı gibi, daha sonraki savaşların kazanılmasına da zemin hazırladı.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız…

CELULA SAVAŞI

Tarihi:  637

Tarafları: Sasaniler ile Müslümanlar

Tarafların Askeri Gücü:  Sasanilerin gücü bilinmemekle birlikte Müslümanların Sayısı yaklaşık 12.000

Nedeni:  Kadisiye savaşının kazanılmasıyla Celula fethine hazırlanan Müslümanlara karşı koymak için Sasaniler’in Celula da savaş hazırlıklarına başlaması.

Sonucu: Müslümanlar savaşı kazanmışlardır.

Önemi:  Celula Savaşını kazanan Müslümanlar bir taraftan bu şehri ve Hulvan’ı ele geçirirlerken, diğer taraftan da Dicle Bölgesini tamamını ele geçirme fırsatı elde ettiler.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız…

NİHAVEND SAVAŞI

Tarihi:  642

Tarafları: Müslümanlar ve Sasaniler

Tarafların Askeri Gücü:  Sasaniler 150.000 kişilik orduya sahipken, Müslümanlar 30.000 kişilik ordu gücüne sahiptiler.

Nedeni:  İran fethini tamamlamak isteyen Müslümanların savaş hazırlıklarına başlaması.

Sonucu: Savaşı Müslümanlar kazandı.

Önemi:  Sasani İmparatorluğu son buldu.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız…

MISIR’IN FETHİ

Nedeni: Mısır’ın ekonomik zenginliği ve Bizans’tan gelecek tehlikelere açık olması.

Sonucu: Hristiyanlar cizye vergisi ödemeye mecbur bırakıldı.

Önemi: Kuzey Afrika’nın fethi için bu şehir ordugâh olarak kullanılmak için hazırlandı.

Hz. Ömer (r.a)’ın Şehit Edilmesi: Vergisinin düşürülmesini isteyen bir demir ustası tarafından şehit edildi.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız…

HORASAN’IN FETHİ

Nedeni: İran’ın doğusunda Merv’e çekilmiş olan Sasani Hükümdarı III. Yezdcerd’ in toparlanmasına fırsat vermemek.

Sonucu:  Horasan ele geçirilmiş, böylece Ceyhun nehrine kadar sınırlar genişlemiştir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız…

2 Yorumlar
  1. Mahmut diyor

    Harika olmuş kısa isteyen kısa ayrıntılı isteyene ayrıntı

  2. Nur Şahin diyor

    Lütfen google dan herhangi bir bilgi araştırıldığı zaman alakası olmayan bilgileri ortaya sunmayın sonra başka hesaplardan aramaya çalışıyoruz

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.