Hangi Sure Ne İçin Okunur?


1
3 Paylaşım, 1 Beğeni
Hangi sure ne için okunur
Hangi sure ne için okunur

İÇERİK BİLGİ

Hangi sure ne için okunur? Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de 114 tane sure vardır. Her bir sure incelense ayrı ayrı pek çok fazileti bulunmaktadır.  Yazımızda bu sorusunun cevabını ve surelerin faziletlerini kısaca sizlere anlatmaya çalıştık.

Hangi sure ne için okunur? demeden evvel bir hatırlatma. Unutmayalım ki dualar ve faziletli bildiğimiz şeyleri yaparken en çok dikkat edeceğimiz husus ihlastır. Ve bunları verecek olanın Allah olduğudur.  

Hangi Sure Ne İçin Okunur?

Fatiha Suresi 

-Fatiha-i Şerife’yi yatarken okuyan kimse, ölümden başka her türlü kötülükten korunur.

-40 defa yazılarak, sula silinerek içilir, hastanın yüzü ve elleri de aynı su ile silinirse, Allah (c.c) izni ile şifa bulur.

– Tehlike anlarında 10 defa okunur.

-Cuma günü yazılarak üzerinde taşınırsa, cinlerin şerrinden korunur.

– Fatiha suresi yazılır, yağmur suyu ile silinerek içilirse, kalp çarpıntısından ve korkudan Allah (c.c) izni ile şifa bulunur.

-Her kim Fatiha Suresini ” iyyâke nesteıyn” kısmına kadar, Ardından İhlas Suresini sonuna kadar okuduktan sonra   ” Allâhümmecma’beynî ve sıfâtike yâ zel beyne hâcetî kemâ cema’te beyne esmaîke ve sıfâtike yâ zel celâli vel ikrâm” duasını 3 defa okursa , Allah (c.c)’ın izni ile dile yerine gelir ve bu kişinin duası da makbul olur.

-Farz namazlarından sonra her gün Fatiha-ı Şerife’yi 18 defa, yatsı namazından sonra ise 28 defa okuyanın rızkı çoğalır.

-Temiz bir tabağa yazılır. Yazı, gül suyu ile silinir, kulağa damlatılırsa Allah (c.c) izni ile ağrısına şifa olur.

-İki rekatlık namazın her rekatında 7’şer defa Fatiha Suresi 3’er defa İhlas Suresi okuyarak namaz kılan kimsenin dileği Allah (c.c)’ın izni ile gerçekleşir.

Bakara Suresi

– Tehlike anında ve duanın kabul olması için elif, lâm, mim ayeti okunur.

-Ruhi bunalıma karşı gün aşırı 3 defa okunur.

Ali İmran Suresi 

Borçtan kurtulmak için ve zengin olmak için gün aşırı 3’er defa okunur.

Nisa Suresi

Akrabalar arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için okunur.

Maide Suresi 

Her Türlü zarardan korunmak için gün aşırı 7 defa okunur.

En’am Suresi 

İstek ve dileğin kabul olması için gün aşırı 7 defa okunur.

A’raf Suresi 

Dünya ve ahiret mutluluğu için okunur.

Enfal Suresi 

Zindandan, iftira ve musibetten kurtulmak için gün aşırı 7 defa okunur.

Tevbe Suresi 

-Her türlü şerden kurtulmak için gün aşırı 7 defa okunur,

-7 defa yazılır ve asılırsa o yere hırsız giremez.

Yunus Suresi 

Yunus Suresini yazıp taşıyan kimsenin düşmanı hezimete uğrar

Hud Suresi 

Zalime karşı galip olmak almak için gün aşırı 3 defa okunur.

Yusuf Suresi 

İzzet ve saadete nail olup, bahtın açılması için okunur.

Ra’d Suresi 

Düşmanın kahrı için okunur.

İbrahim Suresi 

Ahlakın güzelleşmesi için gün aşırı 10 defa okunur.

Hicr Suresi 

Ticaretin kazançlı olması için gün aşırı 3 defa okunur.

Nahl Suresi 

Azgınlığın ve fesadın kaldırılması için gün aşırı 10 defa okunur.

İsra Suresi 

-Hilecilerin şerrinden korunmak için okunur,

-Misk ve safranla yazılarak dili tutulanlara içilirse Allah (c.c)’ın izni ile şifa bulur.

Kehf Suresi 

Bu sureyi okuyan kimse her türlü fitne ve musibetten korunur.

Meryem Suresi 

Bu sureyi gün aşırı 41 defa okuyan kimse fakirlikten kurtulur.

Taha Suresi 

Gün aşırı 21 defa okuyan kimsenin kısmeti açılır.

Enbiya Suresi 

Her türlü tehlikeye karşı okunur.

Hac Suresi 

Mahşerin dehşetinden emin olmak için okunur.

Mü’minun Suresi 

Her gün okuyan kimsenin, imani ve itikadi yönden düzelir, imanın kemaline erer.

Nur Suresi 

Bu sureyi okuyan kimse vesveseden kurtulur, kemali imane ve yakine erer.

Furkan Suresi 

Düşmanın pişman olması için okunur.

Şuara Suresi 

Zarardan korunmak için gün aşırı okunur.

Neml Suresi 

Bu sureyi okuyan kimse düşmanlarının şerrinden korunur.

Kasas Suresi 

Azap ve esaretten korunmak için okunur.

Ankebut Suresi 

Aklı yükselen kimselere okunursa Allah (c.c)’în izni ile şifa bulur.

Hangi sure ne için okunur? Rum Suresi 

Düşmana karşı galip olmak için okunur.

Lokman Suresi 

Dahili hastalıkala karşı gün aşırı 7 defa okunur.

Secde Suresi 

Yazılarak bir şişe içerisine konur, evin bir kenarında saklanırsa, her türlü afattan emin olunur.

Ahzap Suresi 

Nasip ve kısmetin açılması için gün aşırı 7 defa okunur.

Sebe’ Suresi 

Bu sureyi gün aşırı okuyan kimse cin şerrinden korunur.

Fatır Suresi 

Bu sureyi gün aşırı okuyan kimse mahlukat tarafından sevilir.

Yasin Suresi 

Bu sureyi 70 defa okuyan kimse her muradına erer.

Saffat Suresi 

Bu sereyi gün aşırı okuyan kimsenin rızkı çoğalır, darlık çekmez.

Sad Suresi 

Bu sureyi okuyan kimse zarar verici hayvanların şerrinden emin olur.

Zümer Suresi 

Halk içerisinde aziz ve muhterem bir kişi olmak için gün aşırı okunur.

Mü’min Suresi 

Kötü insanın şerrinden emin olmak için gün aşırı 7 defa okunur.

Fussilet Suresi 

Bu sureyi okuyan kimse yolculuktaki her türlü tehlikeden emin olur.

Şura Süresi 

Bu sureyi gün aşırı okuyan kimse hasmını mağlup eder.

Zuhruf Suresi 

Gün aşırı 7 defa okuyan kimse muradına erer.

Duhan Suresi 

Gün aşırı 3 defa okuyan kimse dileğine erer.

Casiye Suresi 

İftiradan kurtulmak için okunur.

Hangi sure ne için okunur? Ahkaf Suresi 

Bu sureyi gün aşırı okuyan kimse cin şerrinden korunur.

Muhammed Suresi 

Zarardan kurtulup, saadete ermek için gün aşırı okunur.

Fetih Suresi 

Bu sureyi gün aşırı 7 defa okuyan kimse, her müşkülünü halledip, her muradına nail olur.

Hucurat Suresi 

Hastalığın şifa bulması için 7 defa okunur.

Kaf Suresi 

Cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur.

Zariyat Suresi 

70 defa okuyan kıtlık yüzü görmez.

Tur Suresi 

Bu sureyi gün aşırı okuyan hakka yaklaşır, dertlerden kurtulur.

Necm Suresi 

21 defa okuyan her muradına nail olur.

Kamer Suresi 

70 defa okuyan kimse zalimin şerrinden emin olur.

Rahman Suresi 

Hayır kapılarının açılması için 70 defa okunur.

Vakıa Suresi 

Bu sureyi 41 defa okuyan fakirlik çekmez, kazancı bereketli olur.

Hadid Suresi 

Ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur.

Mücadele Suresi 

Bu sure 1 avuç toprağa 3 defa okunarak düşman tarafına savrulursa, düşman hezimete uğrar.

Haşır Suresi 

40 gün boyunca 40’ar defa okunursa her türlü muradına erer.

Mümtehıne Suresi 

Gün aşırı okuyan kimse, haramdan korunur. Borçlu ise borcunu kolaylıkla öder.

Saf Suresi 

70 defa okuyan kimse aile huzursuzluğundan kurtulur.

Cuma Suresi 

Helalinden evlenmek isteyen kimse 18 defa okursa nasibi açılır.

Münafıkun Suresi 

Nifaktan kurtulmak, şerre hedef olmak için 7 defa okunur.

Teğabün Suresi 

Nefes darlığına karşı suya 7 defa okunarak içilmeli.

Talak Suresi 

Gün aşırı 3 defa okuyan refikası ile güzel geçinir.

Tahrim Suresi 

21 defa okuyanın düşmanı dost olur.

Mülk Suresi 

44 Defa okuyan kimse her beladan kurtulur. Kabir azabı çekmez.

Kalem Suresi 

Şerden kurtulmak ve her muradına ermek için 71 defa okunur.

Elhakka Suresi 

Ahiret mutluluğuna ermek için 71 defa okunur.

Mearic Suresi 

Zafere ermek için 180 defa okunur.

Hangi sure ne için okunur?Nuh Suresi 

1000 defa okuyan kimse düşmanını kahreder.

Cin Suresi 

Bu sureyi 7 defa okuyan kimse nazardan, sara hastalığından ve evhamdan Allah (c.c)’în izni ile şifa bulur.

Müzemmil Suresi 

40 defa okuyan kimsenin rızkı ummadığı yerden gelir.

Müddessir Suresi 

Bu sureyi gün aşırı okuyanın nefsi emmarenin sultasından kurtulur.

Kıyame Suresi 

Cuma geceleri okuyan kimse ahiret saadetine nail olur.

İnsan Suresi 

70 defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur. Hak dostlarının zümresine nail olur.

Mürselat Suresi 

7 defa okuyan kimse göz hastalığına yakalanmaz.

Nebe Suresi 

İkindiden sonra okuyan dünya ve ahiret saadetine nail olur.

Naziat Suresi 

Bu sureyi her gece okuyan kimse son nefesini Kelim-i Tevhid ile kapar.

Abese Suresi 

Yakıne ermek için 7 defa okunur.

Tekvir Suresi 

Müşküllerin hali için 7 defa okunmalıdır.

İnfitar Suresi 

Her murada ermek için 21 defa okunur.

Mutaffifin Suresi 

Ağlayan çocuğu susturmak için 5 defa okunur.

İnşikak Suresi 

Doğumun kolay olması için 7 defa okunur.

Buruc Suresi 

Fitneci ve fesatların şerrinden kurtulmak için 10 defa okunur.

Tarık Suresi 

Cinlerin şerrinden kurtulmak için 3 defa okunur.

A’la Suresi 

3 defa okuyan kimse seferden selametle evine döner.

Ğaşiye Suresi

Vücuttaki her türlü yelin izalesi için 3 defa okunur.

Fecir Suresi

Belanın uzaklaştırılması için 7 defa okunur.

Beled Suresi

Kıyamette hesabın kolay geçmesi için 7 defa okunur.

Şems Suresi

Her türlü beladan korunmak için 41 defa okunur.

Leyl Suresi

180 defa okuyan fakirlikten kurtulur.

Duha Suresi

Okumaya devam edenler ruhi bunalım ve sıkıntıdan kurtulur.

İnşirah Suresi

Okumaya devam edenler ruhi bunalım ve sıkıntdan kurtulur.

Tin Suresi

7’şer defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur.

Alak Suresi

7’şer defa okuyan kimsenin sözü geçerli olur.

Kadir Suresi

Her müşkülün hali için 21 defa okunur.

Beyyine Suresi

Bu sureyi vidr edinerek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına erer.

Zilzal Suresi

40000 defa okuyan kimse düşmanını helak eder.

Adiyat Suresi

3 defa okuyan nazardan korunur.

Karia Suresi

Her işin intizamı için 100 defa okunur.

Tekasür Suresi

Dünyevi ve uhrevi musibetlerden kurtulmak için gün aşırı 3 defa okunur.

Asr Suresi

İç hastalıkların tedavisi için yazılarak suyu içilir. 70 defa da okunur.

Hümeze Suresi

İnsanların zemminden ve iftirasından kurtulmak için 21 defa okunur.

Fil Suresi 

Akşamla yatsı arasında 1000 defa okuyan kimse her türlü muradına nail olur.

Kureyş Suresi

Zengin ve güzel ahlaka sahip olmak ve müsibetlerden emin olmak için 7 defa okunur.

Maun Suresi

41 Defa okuyan kimse Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizi rüyasında görür.

Kevser Suresi

100 defa okuyan kimse muradına nail olur. Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizi rüyasında görür.

Kafirun Suresi

Yatarken okuyan kimse imanını şeytandan korumuş olur.

Nasr Suresi 

Her muradın hali için 1000 defa okunur.

Tebbet Suresi

Düşmanın helakı için 1000 defa okunur.

İhlas Suresi

-100 defa okuyan kamil bir imana erer,

10 defa okuyan kimsenin amel defterine günah yazılmaz,

-1000 defa okuyanın vücudu kabirde çürümez,

-10000 defa okuyan her muradına nail olur.

Felak Suresi 

Sihri tesirsiz hale getirmek ve şeytandan korunmak için 41 defa okunur.

Nas Suresi

Cin şerrinden ve evhamdan korunmak için 21 defa okunur.

Hangi sure ne için okunur? konusu detaylı ve geniş bir araştırma ister biz kısaca yazmaya çalıştık.. Hangi sure ne için okunur? konusu için sizde kitaplarda ve güvenilir kaynaklardan araştırarak çok daha fazlasını bulabilirsiniz..

Kısa namaz sureleri ve anlamları konusuna buradan ulaşabilirsiniz..

 


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

1
3 Paylaşım, 1 Beğeni
admin

Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir