DualarGenelGünlük Okunan Dualar

Günlük Hayatta Okunan Dualar ve Anlamları

Dua
Dua nedir?

Günlük hayatta okunan dualar konusunu ele alacağız.Dualar biz zayıf kullar ile yüce yaratıcımız Allah (c.c) ile bir hızlı ve vasıtasız bir iletişim vasıtasıdır. Dua ile hem ibadet hem dünyevi ve uhrevi hayatımız için talepler yapmış oluyoruz.

Günlük hayatta okunan dualar ile Allah (c.c) bize ihsan ettiği, kerem (cömertlik) ettiği her türlü nimetler için şükürlerimizi ve isteklerimizi iletebiliriz. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) yapmış olduğu dualara bakarsak duanın hayatımızın her zamanı ve her yerine yayılmış olduğunu görülür. Şimdi bu dualara bakalım.

Uyumadan Önce Okunan Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

uyku duasi - Günlük Hayatta Okunan Dualar ve Anlamları
Uyku duası arapça

Abdest alarak uymak ve sağ tarafa dönerek uymak sünnettir.

“Allahümme eslemtü nefsiileyke. Veveccehtü vechî ileyke. Vefevvadtü emri ileyke. Veelce’tü zahri ileyke, rağbeten ve rehbetenileyke. Laamelce’e, vela mencaminke illâileyke. Âmentü bikitabikellezî enzelte ve nebiyyikellezîerselte.”

Allah’ım, nefsimi sana teslim ettim (emanet ettim) yüzümü sana çevirdim . İşimi sana havale ettim(ısmarladım). Senden hem azabından korkarak, hem de ümit ederek sırtımı dayadım. Senden başka sığınacak ve sende başka dayanacak melce’ ve (sığınılacak yer) mence’de (kurtuluş yeri) yoktur.  Senin indirdiğin kitaba ve gönderdiğin Peygambere iman ettim (inandım). Bu durum ve iman ile uyuyorum.

Diğer başka bir rivayet şudur.

uyku duasi 2 - Günlük Hayatta Okunan Dualar ve Anlamları
Uyku duası 2

Uykudan Uyanınca Okunan Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

uykudan kalkinca dua - Günlük Hayatta Okunan Dualar ve Anlamları
Uyanınca yapılan dua

Elhamdülillâhillezî ehyânâ ba‘de mâemâtenâ ve ileyhi’nnüşûr.

Öldükten sonra bizi  dirilten Allaha ham dolsun. Tekrar diriltip huzurunda toplayacak olan da yine O’dur. (Tirmizi)

Günlük Hayatta Okunan Dualar: Ezan Okunurken Okunan Dua Arapça Okunuşu

Lâhavle velâ kuvvete velâ kudrete velâ heybete velâ azamete illâbillâhi’lAliyyi’l-Azim.

Allah’ın kudretinden ve gücünden hariç kudret ve güç yoktur. Yalnız yüce ve azim (büyük)olan Allah’ın yardımıyla elde edilebilir.

Ezandan Bittikten Sonra Okunan Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

ezan duasi - Günlük Hayatta Okunan Dualar ve Anlamları
Ezan duasi arapça

Ey şu eksiksiz (tam) davetin ve kılınacak namazın rabbi Allah’ım! Muhammed’e (s.a.v.) vesileyi ve fazîleti ihsan et (ver). Onu (s.a.v) kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmuda vererek ulaştır. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin. Amin

Camiye Girerken Okunan Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

“Allahümme sallialâ Muhammedin vealââli Muhammedin ve sahbihî vesellim. Allahümme’ftah lî ebvâberahmetike.”

Günlük Hayatta Okunan Dualar … Allah’ım benim için sonsuz (nihayetsiz)rahmetinin kapılarını aç ve lütfeyle (iysan) ya Rab!

Camiden Çıkarken Okunan Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

“Allahümmeinni es’elüke minfadlike.”

Yâ Rab, senin fazlından (ihsanından) kereminden (cömetliğinden) istiyorum. (Tirmizi)

Tuvalete Girmeden Önce Okunan Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

tuvalete girerince okunacak dua - Günlük Hayatta Okunan Dualar ve Anlamları
Tuvalete gireken okunacak dua

Bismillâh. Allahümme innîeûzübike mine’lhubsi ve’lhabâis.

Bismillah. Allah’ım, hususi ve umumi bütün kötülükleri bünyesinde toplayan habislerden (dişi-erkek) sana sığınırım.

Tuvaletten Çıktıktan Sonra Okunan Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

tuvaleten cikinca okunacak dua - Günlük Hayatta Okunan Dualar ve Anlamları
Tuvaletten Çıkarken Okunacak Dua

“Elhamdü lillâhillezî ezhebe anni’lezâ ve âfânî minzalik

Günlük Hayatta Okunan Dualar… Bana rahatsızlık (eziyet) veren şeyleri giderip, bana sıhhat ve afiyet ihsan eden Allah’a hamd olsun.”

Arabaya Binerken ve İnerken Okunan Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Arabaya binerken okunacak dua 1 - Günlük Hayatta Okunan Dualar ve Anlamları
Arabaya binerken okunacak dua

Yemekten Önce Okunan Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

“Eûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm, Bismillâhirrahmânirrahim.

Elhamdülillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ minelmüslimiyn, ni’meti-celîlullâh, bereketiHalîlullah, şefaat yâRasûlallâh.”

Günlük Hayatta Okunan Dualar … Rabbim Soframıza bereket, vücudumuza sıhhat (afiyet) dünyada kalanlara selamet, ahirete (ebedi alamlere) gidenlere rahmet eyle. Bizlere 2 cihanda güzellikler (iyilikler)  ihsan eyle. Her türlü felaketlerden koru. Amin

Yemek Yedikten Sonra Okunan Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

yemek duasi - Günlük Hayatta Okunan Dualar ve Anlamları
Yemek duası arapça

Bir İşe Başlamadan Önce Okunan Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

“Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr”

Günlük Hayatta Okunan Dualar… Allah’ım, kolaylaştır, zorlaştırma. Allah’ım (bu işimi ) hayırla sonuçlandır Tamamına erdir).

Her Namazdan Sonra Okunan Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

“Allâhümme entesselâmü ve minkesselâm tebêrakte yâzel celâlivelikrâm”

Allah’ım! Sen kurtuluş merciisin (yerisin). Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey   Azamet (büyüklük) ve Kerem (cömert) sahibi Allah’ım! Senin şanın pek yücedir.

Sabır İçin Okunan Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

“Rabbena efriğ Aleyna sabran ve sebbit akdemena vensurna alelgavmin kafirin” (Bakara suresi 250. ayet)

Günlük Hayatta Okunan Dualar… Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızın yere sağlam bastır ve şu kafirlere (topluluğa) karşı bize yardımcı ol.

Sıkıntı Anında Okunan Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

gecim icin dua - Günlük Hayatta Okunan Dualar ve Anlamları
Geçim sıkıntısı için dua

Benim Canım malım ve dinime bismillah. Ey Allahım! Beni kazana (takdirine) razı kıl. Bana takdir edileni benim için bereketlendir, o hâle geleyim ki te’hir (ertelenen) olunanın ta’cilini (acale), ta’cil (acele) olunanın da te’hirini (ertelenmesini) istemeyeyim.

Bol Kazanç Duası Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

rizik duasi  - Günlük Hayatta Okunan Dualar ve Anlamları
Rızık duası

Yüceler yücesi olan (Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm, Ya Zel Celali vel- İkram) isminin hakkı için senden dilerim. Bana helal olan rızıklar ver. Yüce Allah’ım, eğer rızkımız semada (gökyüzü) ise onu indiriver, eğer yerde ise onu çıkarıver, uzakta ise onu yakın kıl, yakın ise kolay yap, az ise çoğalt, çok ise onu bereketlendir.  Amin.

Evde Huzur İçin Okunan Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Rabbene’ftah beynenâ ve beynekavminâ bi’l-hakkı ve Ente hayrü’lfâtihin.

Rabbimiz,bizimle kavmimiz arasında adaletle (hakla)  hükmet ve Sen hükmedenlerin en hayırlısısın. ( A’raf Suresi, 89)

Günlük Hayatta Okunan Dualar: Bir İsteğin Gerçekleşmesi İçin Okunan Dua (Türkçe)

“Yâ Rabbi! yalnız sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Hz. Muhammed (s.a.v) hürmetine yalnız senden istiyorum. O ki senin habibindir, o habibini vesile ederek, sana yalvarıyorum. Onun hatırı için kabul eylemeni istiyorum. Ya Rabbi onu şefaatçi yapıyorum, onun hürmetine dualarımı kabul et!”

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Okuduğu Tövbe Duası (Türkçe)

Allah’ım, Rabbim sensin, senden hariç (başka) ilâh yok. Beni yaratan sensin ve ben senin kulunum. Ben taakatim (gücüm) yettiğince sana verdiğim söz üzereyim ve senin vaadine de güveniyorum. Yaptıklarımın şerrinden (kötülüklerinden) sana sığınırım. Bana olan nimetini itiraf ediyorum. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Günahlarımı bağışla (afv et) çünkü günahları senden gayri bağışlayacak hiç kimse yoktur. (Tirmizi)

Dünya ve Ahiret Hayatını Kurtarmak İçin Okunan Dua Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Rabbenââtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve gınâazâbennâr. Birahmetike yâErhamerrahimîn.

Allah’ım! Bize dünyada da iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ihsan et. Bizi ateş azabından muhafaza eyle. Ey Rabb’im, sen merhamet edenlerin merhamet edicisin. bize rahmetinle muamele eyle.

Dualar ihlas ile samimiyet ile değerine değer katar. İbadetin ve duaların özünde ihlas vardır. Bize düşen ise ihlas ile günlük okunan dualar ezberlemek ve hayatımızın her anına ve yerine bu duaları yaymaktır. Selam ve dua ile


Leave a Response