• Farz ile Vacip

  Farz – Vacip Ne Demektir? – Farz ile Vacip Arasındaki Farklar Nelerdir?

  Farz ile vacip nedir, aralarındaki farklılıklar nedir bu yazımızda işleyeceğimiz konulardır. Müslüman olarak bilmemiz gereken iki kavramdır. Dinî literatürde vacip, Hanefîler hariç fakihlerin çoğunluğuna göre, kesin bir delille ve kesin bir surette yapılması istenen dinî yükümlülüğü ifade ederse de Hanefîler bunu farz ile vacip şeklinde iki kademede ele alır. Farz ile Vacip Kavramları Lugatta “bir ...

  Devamını Oku

 • Faiz almak

  Bir Büyük Günah – Faiz Almak ve Faiz İle Borç Vermek

  Faiz almak dediğimizde dinimizin haran kıldığı ve bunu açıkça Kuranda beyan ettiği bir fiil aklımıza gelir. İslam alimler bu fiili büyük günahlar arasında saymışlar. Evet bir faiz almak dediğimiz zaman bir Müslümanın bin düşünmesi icap eder. Zira bu konu şüpheli kapalı bir konu değil açıkça kuranda yasaklanmıştır. Faizin Almak Tanımı Faizin yasak olması İslam’ın temel ...

  Devamını Oku

 • Kitaplara iman

  Kitaplara İman – İlahi Kitaplar Kaç Tanedir? ve İsimleri Nelerdir?

  Kitaplara iman nedir? bu konu üzerinde duracağız. Kitap lugatta “yazmak ve yazılı belge” manasına gelir. Genel manada ise Allah Teâlâ’nın biz kullarına yol göstermek ve bizleri aydınlatmak için peygambere vahyettiği sözlerin yazıya geçirilmesi anlamında kullanılır. Kitaplara iman dediğimiz zaman sadece Kuran değil Tevrat, Zebur ve İncil de anlaşılır. Hıristiyan ve Yahudilere ilahi bir kitap olarak ...

  Devamını Oku

 • Peygamberlere iman

  Peygamberlere İman – Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v)

  Peygamberlere iman etmek iman esasları arasında olup onlara iman etmek farzdır. Peygamberler bizlere rehber olmak ve doğru göstermek için gönderilmiştir. Peygamber iman konusunda bazı bilgiler verelim.  Peygamber Farsça ‘da “haber getiren ve elçi” manasına gelir. Genel manada ise  “Allah’ın kulları arasından seçerek görevlendirdiği, vahiyle beraber emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmek için gönderdiği elçilerdir” Arapça ...

  Devamını Oku

 • İmanın ilk şartı

  Allaha İman – Bütün İlahi Dinlerde İmanın İlk Şartı

  İmanın ilk şartı nedir? dediğimiz zaman ilk sırada kainatı yaratan, idare eden, kendisine ibadet edilen tek ve kudreti ve ilmi sonsuz olan Allaha iman gelir. Evet dünyada en yüksek hakikat nedir desek cevabımız imandır. Zira iman hem dünya saadeti hem ahiret saadetidir. İman dediğimiz zaman da eşittir Allaha iman deriz. İmanın ilk şartı olana Allaha ...

  Devamını Oku

 • İslamiyetin Yayılışı

  İslamiyetin Yayılışı – Peygamber Efendimiz Dönemi ve 4 Halife Dönemi

  İslamiyetin yayılışı Hz. Peygamber zamanında başlamış ve dört halife ile devam etmiştir. Bu çaba ve gayret o mübarek zatların en büyük gayeleri olmuştur. İslam dini insanların hem dünyasına hem ahiretine rahmet olarak geldiğinden İslamiyetin yayılışı ve bu rahmet ve güzelliklerden herkesin istifade etmesi için Müslümanlar gayretle çalışmışlardır. Peygamberimiz Döneminde İslamiyetin Yayılışı Taif Yolculuğu Peygamberimizin amcası ...

  Devamını Oku

 • İlk Müslümanlar

  İslam Dinine İlk Tebliğ ve İlk Müslümanlar (Sabıkuni İslam)

  İlk Müslümanlar, İslam dininin yayılması bakımından son derece kilit bir öneme sahip olan isimlerden oluşur. Hz Muhammed’in (sav) Hira Dağında ilk vahyi gelmesi hem ilk Müslümanları hem ilk inkarcıları ortaya çıkarmıştır. İşte ilk Müslümanlara ait tüm bilgileri derleyerek bir araya getirdik. İlk vahiy ile birlikte İslam dinine girenler arasında erkekler, kadınlar, köleler ve hürler bulunmaktaydı. ...

  Devamını Oku