Namazda Okunan SurelerSureler

Felâk Suresi Türkçe Yazılışı ve Türkçe Anlamı – 5 Ayet

Felak Suresi Turkce Yazilisi ve Anlami - Felâk Suresi Türkçe Yazılışı ve Türkçe Anlamı - 5 Ayet

Felak Suresi Kaç Ayettir ve Nerede İnmiştir?

Felak Suresi 5 Ayettir ve Mekke’de Nazil olmuştur.

Felak Suresi Türkçe (Latin Harfleri İle) Yazılışı

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1- Kul e’ûzü birabbil felak.

2- Min şerri mâ halek.

3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab.

4- Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad.

5-Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Kaynak: Mustafa Varlı – Kur’an-ı Kerim

Felak Suresi Türkçe Anlamı (Meali)

Rahman ve Rahim olan Allah (c.c)’ın adıyla.

1-De ki: Sığınırım Rabbine o Felakın.

2-Şerrinden, yarattıklarının.

3-Ve şerrinden, bir karanlığın daldığı zaman.

4-Ve o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden.

5-Ve şerrinden bir haset edicinin, haset ettiği zaman

Kaynak: Elmalılı Hamdi Yazır

Felak Suresi Faziletleri

  • “İki sureyi çokça okuyun onlarla Allah-u Teala sizi dar-ı ahirette faydalandıracaklardır. Muavvizeteyn kabri nurlandırır, şeytanı reddeder, sevapları ve dereceleri arttırır. Mizanda ağır gelir ve sahibini cennete götürür” buyurmuşlardır.
  • Felak Suresini çok okuyan kimseye, Cenabı Hakk kolay yollardan çok kazanma imkanı bahşeder. Ayrıca insanların hasedinden ve her türlü şer ve kötülüklerinden de muhafaza buyurur.
Kaynak: Arif Pamuk – Sûreler’in ve Dualar’ın Faziletleri
  • Bu iki sure ile her türlü kötülük, şer ve büyücülerden korunmamız için Allah (c.c)’a sığınırız.
Kaynak: Yusuf Tavaslı – Tam Namaz Hocası
  • Her türlü büyü ve nazara karşı günde 21 Felak ve 21 Nas Suresi okumaya devam edilmelidir.
Kaynak: Gönenli Mehmed Efendi Hazretleri – Evrad ve Tesbihat

Felak Suresi Hakkında Rivayetler

Ukbe b. Amir diyor ki;

“Resulü Ekrem her namazın arkasından “Muavvizeteyn’i” okumamı bana emir buyurdular”

Allah-u Teala misli hiç bir kitapta görülmemiş ayetleri bana indirdi. Bunlar;

“Kul e’uzü bi rabbil felak” ve “Kul eûzü bi rabbin Nâs” Sureleridir.

Muhakkak insanlar “Kul e’uzü bi rabbil felak” ve “Kul eûzü bi rabbin Nâs”‘ın misli gibi başka bir dua ile Canab’ı Hakka sığınamazlar.

Bir kimse geceleyin Muavvizeteyn’i okursa bütün her şey “Ey Allah’ım onu şerrimizden koru” derler.

“İki sureyi çokça okuyuni onlarla Allah-u Teala sizi dar-ı ahirette faydalandıracaklardır. Muavvizeteyn kabri nurlandırır, şeytanı reddeder, sevapları ve dereceleri arttırır. Mizanda ağır gelir ve sahibini cennete götürür” buyurmuşlardır.

Kaynak: Arif Pamuk – Sûreler’in ve Dualar’ın Faziletleri

Leave a Response