Dua, sure ve ayet hakkında tüm bilgilerin yanı sıra İslam Dini ve Gereklilikleri ayrıca yaşanan savaşlarıda kaleme alıyoruz
Tarama Etiketi

peygamberimizin mucizeleri

Ayın İkiye Bölünmesi Mucizesi

Ayın ikiye bölünmesi mucizesi hem kamer suresinin ilk ayetlerinde geçmekte hem sahih hadislerde beyan edilmektedir. Yani bu hadise tevatür ile kesin olarak gelmiştir. Hazreti