Dua Ayetleri ve Anlamları


0
Dua ayetleri ve anlamları
Dua ayetleri

Dua ayetleri ve anlamları bilmemiz gereken ve her daim okuyacağımız tesirli dualardır. Bu yazımızda Kur’an-ı Kerim’den dua maksadıyla ile okunabilecek dua ayetleri ve anlamları sizler için, müstefit olunması için hazırladık.

Kur’an biz inanalar için hem rehber hem bir rahmet olmakla beraber ayetin ifadesi le (Yunus suresi 57 ve İsra suresi 82. ayetler) Kuran tam bir şifa kaynağıdır. Dua ayetleri ve anlamları bu noktaya hizmet için yazılmıştır.

Dua ise şifa noktasında en önemli dayanak noktalarımızdan başında gelir. O halde bu dua ayetleri konusunu öğrenmek, ezberlemek bize maddi ve manevi olarak bir çok şey katacaktır.

Dua Ayetleri ve Anlamları

Fatiha suresiBakara Suresi 201. Ayeti Okunuşu ve Türkçe Anlamı

“Ve minhum menyegûlu rabbenâ âtinâ fîddunyâ haseneten ve fîl âhirati haseneten ve gınâazâben nâr(i)”

“Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler (iyi hal) ihsan eyle ve cehennem (ateş) azabından muhafaza eyle.”

Bakara Suresi 250.Ayeti ve Türkçe Anlamı

“…rabbena innena ēmenna fağfirlena zünûbena vegınē azâben-nâr(i)”

“ Ey Rabbimiz! Biz iman ettik, bizim günahlarımızı (suçlarımızı) bağışla (mağfiret eyle) ve bizi ateşin azabından muhafaza (koru) eyle!”

Al-i İmran Suresi 16. Ayeti Okunuşu ve Türkçe Meali

“…rabbena innena amenna fağfir lena zünûbena vegına azabennâr”

“Rabbimiz! Doğrusu (mutlaka) biz iman ettik, artık sen bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin (cenehennem) azabından koru!”

Araf Suresi 126. Ayeti Okunuşu ve Türkçe Anlamı

“Rabbenâ efriğ aleynâ sabren ve teveffenâ muslimîn(e)”

“Ey Rabbimiz! Sen bize bol sabır ver (sabır yağdır) ve bizi Müslüman olarak öldür (canımızı al.)

Araf Suresi 47. Ayeti Okunuşu ve Türkçe Anlamı

“Rabbena la tec’alna meal gavmizzâlimîn”

“Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma! (bir arada kılma)”

Yunus Suresi 85. Ayeti Okunuşu ve Türkçe Anlamı

“…. rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lilgavmiz zâlimîn(e)”

Ey Rabbimiz! Bizi o zalimler topluluğuna (onları bize musallat ederek) bir fitne kılma !”

İbrahim Suresi 40.Ayeti Okunuşu ve Türkçe Anlamı

“Rabbic’alnî mugîmas salâti ve minzurriyyetî rabbenâ ve tegabbel duâ(i)”

“Rabbim! Beni ve soyumdan gelenleri namazı sürekli kılan kimelerden eyle. Rabbimiz! Duamı kabul et.”

İbrahim Suresi 41.Ayeti Okunuşu ve Türkçe Anlamı

“Rabbenağfirlî veli vâlideyye velil mü’minîne yevme yegûmul hisâb(u)”

“Rabbimiz! Hesabın görüleceği (hesabın çekileceği) günde, beni, ana-babamı ve inananları (müminleri) bağışla.”

Dua Ayetleri

 Kehf Suresi 10. Ayeti Okunuşu ve Türkçe Anlamı ile devam edelim

“Rabbenâ âtinâ minledunke rahmeten ve heyyi’ lenâ minemrinâ reşedâ(n)”

“Ey Rabbimiz! Bize katından(tarafından) bir rahmet bahşet (ver) ve bizim için şu durumda bize kurtuluş yolu hazırla”

Enbiya Suresi 89. Ayeti Okunuşu ve Türkçe Anlamı

“Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrulvârisîn(e)”

“Rabbim! Beni yalnız (tek) başıma bırakma. Sen varislerin (mirasçıların) en hayırlısısın”

Mü’minün Suresi 97. Ayeti Okunuşu ve Türkçe Anlamı

“Ve gul rabbi eûzubike min hemezâtişşeyâtîn(i)”

“Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden (kuruntularından) sana sığınırım”

Mü’minün Suresi 98. Ayeti Okunuşu ve Türkçe Anlamı

“Ve eûzu bikerabbi en yahdurûn(i)”

“Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından (olmalarından) da sana sığınırım”

Mü’minün Suresi 109. Ayeti Okunuşu ve Türkçe Anlamı

“İnnehukâne ferîkun min ibâdî yekûlûne rabbenâ âmennâ fagfir lenâ verhamnâ ve ente hayrur râhımîn(râhımîne)”

“Ey Rabbimiz! inandık derler bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın”

Furkan Suresi 65. Ayeti Okunuşu ve Türkçe Anlamı

“Vellezîne yegûlûne rabbenasrifannâ azâbe cehenneme inne azâbehâkâne garâmâ(n)”

“Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır (geri çevir) gerçekten onun azabı devamlıdır

Furkan Suresi 66. Ayeti Okunuşu ve Türkçe Anlamı

“Innehâ sâet mustekarren ve mukâmâ(n)”

“Doğrusu, (cehennem) ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası.”

Furkan Suresi 74. Ayeti Okunuşu ve Türkçe Anlamı

“Vellezîne yegûlûne rabbenâ heblenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrete a’yunin vec’alnâ lilmuttekîne imâmâ(n)”

“Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz nuru (aydınlığı) kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder (öncü) eyle”

Dua müminin silahıdır. Bu dua ayetleri ve anlamları konusunu bol bol hem Arapça olarak hem Türkçe olarak ezber yaparak ihlas ile okuyalım. Şunu da belirtilim ki ayetlerin Türkçe olarak yazılması neredeyse imkansız biz ezberlerimiz Arapça nüshalardan yapmaya gayret edelim. Allah’a emanet olun. Selametle..


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0
admin

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir