Dua, sure ve ayet hakkında tüm bilgilerin yanı sıra İslam Dini ve Gereklilikleri ayrıca yaşanan savaşlarıda kaleme alıyoruz

Cuma Hutbesi

1.926
Cuma Hutbesi
Cuma Hutbesi

Değerli mümin kardeşlerim. Cuma Hutbesi, Mübarek Cuma günü kıldığımız Cuma namazında İmam efendinin okuduğu bir ders niteliğindeki hutbeleri haftalık olarak güncel bir şekilde size sunarak özel nedenlerden dolayı Cuma Namazına gidemeyen kardeşlerimizin de hutbeye ulaşmasına vesile olmak istiyorum. İnşallah hepimiz için faydalı bir konu olmuş olur.

24.09.2021- Cuma Hutbesi

Değerli kardeşlerim 24 Eylül 2021 tarihli Cuma Hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandığı anda sitemize eklenecektir.

17.09.2021- Cuma Hutbesi

Konu : Ticaret Hayatında Helal Haram Bilinci

Değerli Müslüman kardeşlerim 17 Eylül 2021 Tarihli Cuma Hutbesinde Ticaret Hayatında Helal Haram Bilinci konu olarak işlenmiştir.

Cuma Hutbesi
Allah Dualarımızı Kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

Kıymetli Müslüman Kardeşlerim. Dinimize göre ticaret ahlâkının en önemli ilkesi doğruluk ve dürüstlüktür. Mümin, elinden ve dilinden diğer insanların emin olduğu kimsedir. Mümin işinde, gücünde, ticaretinde daima güven verendir. O, alırken de satarken de doğru ve dürüst olduğu ölçüde Allah’ın rızasını kazanacağını bilir. Yalan ve hileye asla tevessül etmez. Zira yalan ve hile ile elde edilen malda hiçbir hayır yoktur.

Allah’a ve ahiret gününe inanan bir mümin, işinde ve ticaretinde harama ve gayr-i meşru kazanç yollarına başvurmaz. Ölçü ve tartıda adaletsizlik yapmaz. Malını satmak için yemin etmez. Karaborsacılık yapmaz, firsatçı davranmaz. Fâhiş fiyatlarla insanları mağdur etmez. Alışverişte fiyatları kızıştırmaz, başkasının pazarlığını bozmaz. Hâsılı, dünya hırsına kapılıp da harama bulaşmaz.

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

10.09.2021- Cuma Hutbesi

Konu : Cuma Namazı : Haftalık Buluşmamız

Değerli Müslüman kardeşlerim 10 Eylül 2021 Tarihli Cuma Hutbesinde Cuma Namazı: Haftalık Buluşmamız konu olarak işlenmiştir.

Cuma Hutbesi
Allah Dualarımızı Kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

Değerli müslüman kardeşlerim. Yine böyle bir Cuma günüydü. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s). meşakkatli hicret yolculuğunun sonunda Medine’ye yaklaşmıştı. “Rânúna” denilen yere vardığında ise öğle vakti girmişti. Allah Resûlü (s.a.s), coşkuyla kendisini karşılamaya gelen müminlere orada hutbe irad etti ve ilk Cuma namazını kıldırdı.

Hicret esnasında gerçekleşen bu hadiseyle birlikte Cuma günü, Müslümanların bir araya geldikleri haftalık bayram günü olarak belirlenmiş oldu. Bizler de o günden beri her Cuma, büyük bir sevinç ve heyecan yaşıyoruz. Zira Cuma, haftalık dirilişimize vesile olan müstesna bir gündür. Gündelik meşgalelerden, dünyevi kaygılardan sıyrılıp Rabbimizin huzuruna duruşumuzun adıdır. Duaların geri çevrilmeyeceği bilinciyle Allah’a yakarışın, kulluk ahdimizi yenilemenin vaktidir.

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

03.09.2021- Cuma Hutbesi

Konu : Allah İlim Yolcusuna Cenneti Kolaylaştırır

Değerli Müslüman kardeşlerim 03 Eylül 2021 Tarihli Cuma Hutbesinde Allah İlim Yolcusuna Cenneti Kolaylaştırır konu olarak işlenmiştir.

Allah Dualarımızı Kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

İslam’ın gönderiliş hikmetlerinden biri de insana hak ve hakikate götüren yolları öğretmek, cehaleti ortadan kaldırmaktır. İnsan, hangi yaşta ve hangi konumda olursa olsun eğitim ve öğretime, edep ve terbiyeye muhtaçtır. Zira insan, vahyi ilimle ve eğitimle doğru anlar. Dünyasını ilimle ve  eğitimle imar eder. Kalbini, ruhunu ve vicdanını ilimle aydınlatır. Yaratılış gayesine ilimle ulaşır. Ahlak ve adabı ilimle kuşanır.

Kıymetli Müslümanlar! İlmin kaynağı, Allah Teâlâ’dır. O, Alîm’dir, her şeyi bilendir. İnsana bilmediklerini ve kalemle  yazmayı öğretendir. Dolayısıyla ilim, kişiyi Allah’a ulaştırdığı ve imanla buluşturduğu oranda  değerlidir. Yoksa dünyevi menfaat elde etmek, fertleri karanlığa ve toplumları fesada sürüklemek için yapılan ilmî faaliyetlerin Allah katında kıymeti yoktur. Böylesi bir uğraş beyhûdedir ve ayet-i kerime gayet açıktır:

“Onlar, iyi işler  yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir.”

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

27.08.2021- Cuma Hutbesi

Konu : Allah’ın Yardım Ettiğine Mağlubiyet Yoktur

Değerli Müslüman kardeşlerim 27 Ağustos 2021 Tarihli Cuma Hutbesinde Allah’ın Yardım Ettiğine Mağlubiyet Yoktur konu olarak işlenmiştir.

Cuma Hutbesi
Allah Dualarımızı Kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

Değerli Müsüman kardeğlerim. Şanlı tarihimiz şahittir ki ecdadımızın gayesi, kuru bir kavga, basit bir cihangirlik davası değildir. Cennetmekân ecdadımız “ya muzaffer olur gayeme ulaşırım; ya da şehit olur cennete girerim” düşüncesiyle sefere çıkmıştır. Allah! Allah! nidalarıyla, biraz sonra öleceğini bile bile ve en ufak bir tereddüt göstermeden vatanını müdafaa etmiştir. I’lâ-yi kelimetullah yani Allah’ın sözünü yüceltmek, adalet ve merhameti bütün cihana hâkim kılmak için zaferden zafere koşmuştur. İçinde bulunduğumuz Ağustos ayındaki nice zaferlere bizi ulaştıran, işte bu ruhtur. Malazgirt’te, Mohaç’ta, Sakarya’da, Büyük Taarruz’da, bütün terör örgütleriyle ve şer güçleriyle mücadelemizde hep aynı ruh vardır.

Bugün bize düşen, bu ruhu diri tutmak, yaşatmak ve yüceltmektir. Birliğimizden, beraberliğimizden ve kardeşliğimizden ödün vermemektir. Bizi biz yapan, bizi millet yapan değerlerin etrafinda sımsıkı kenetlenmektir. Unutmayalım ki Allah Tealâ’nın yardım ettiğine galip gelecek hiçbir güç yoktur.

Bu vesileyle Hz. Âdem (a.s)’dan günümüze kadar i’lâ-yi kelimetullah aşkıyla yanıp tutuşan, mukaddesat uğruna canını feda eden aziz şehitlerimize ve Hakk’a yürüyen kahraman gazilerimize Yüce Rabbimden rahmet diliyorum.

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

20.08.2021- Cuma Hutbesi

Konu : Müslüman İşini Sağlam ve Güzel Yapar

Değerli Müslüman kardeşlerim 20 Ağustos 2021 Tarihli Cuma Hutbesinde Müslüman İşini Sağlam ve Güzel Yapar konu olarak işlenmiştir.

Cuma Hutbesi
Allah Dualarımızı Kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

Sevgili kardeşim. Müslüman, zamanını iyi değerlendirip en iyiyi en güzeli ortaya koymakla yükümlüdür. En güzeli ortaya koymak ise önce iyi niyetli olmaya sonra da işine ibadet aşkıyla sarılmaya bağlıdır. Sorumluluk ve vicdan sahibi her mümin, hayatın her alanında adaleti ve samimiyeti gözetir. Hak ve hakikati, doğruluk ve dürüstlüğü kendine şiar edinir. Üstlendiği görevleri emanet olarak görür ve sadakatle yerine getirir. En kısa sürede, en mükemmel biçimde ve en faydalı nitelikte işler ortaya koymak için çaba gösterir. Selam ve dua ile….

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

13.08.2021- Cuma Hutbesi

Konu: Kerbelayı İbret Nazarıyla Okuyalım

Değerli Müslüman kardeşlerim 13 Ağustos 2021 Tarihli Cuma Hutbesinde Kerbelayı İbret Nazarıyla Okuyalım konu olarak işlenmiştir.

Cuma Hutbesi
Allah Dualarımızı Kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

Kerbelâ, İslam ümmeti olarak hepimizin ortak acısı, tarihimizin yürek yarasıdır. Ne hazindir ki geçmişteki acı olaylardan yeterince ibret alınmadığı için bugün de İslam coğrafyasında hırs ve menfaat uğruna yeni Kerbelalar yaşanmaktadır. Hâlbuki Kerbela denince bağrı yanan, Hazreti Hüseyin anılınca “Ah!” eden her Müslümana düşen, Kerbela’yı doğru okumak ve anlamaktır.

Yeni Kerbelâlar yaşamamak için tevhid ve vahdet bilincini kuşanmak, birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaktır. Hakkın yanında, hakikatin yolunda olmaktır. Fitne zamanlarında basiret ve ferasetle hakikati görmektir. Tıpkı Hz. Hüseyin gibi zulme ve haksızlığa karşı çıkmaktır.

Bu vesileyle Seyyidü’ş-Şühedâ Hz. Hüseyin Efendimiz başta olmak üzere mukaddesat uğruna canını feda eden bütün şehitlerimize Cenâb-ı Hak’tan rahmet diliyorum.

“Allah’a ve Resûlüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.”

Enfal Suresi 46. Ayet

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

06.08.2021- Cuma Hutbesi

Konu : Zorluklar Birlikte Aşılır

Değerli Müslüman kardeşlerim 06 Ağustos 2021 Tarihli Cuma Hutbesinde Zorluklar Birlikte Aşılır konu olarak işlenmiştir.

Cuma Hutbesi
Allah Dualarımızı Kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

Sevgili kardeşlerim malum ülkemizde gerçekleşen yangınlar , seller, depremler sonucu maddi ve manevi kayıplarımız oldu. Allahım en kısa zamanda inşallah ülkemizin milletimizin üzerindeki kara bulutları kaldırı ve feraha eriştirir.

BU zor zamanlarda gün, ayrışma değil kenetlenme günüdür. Gün, birliğimizi, beraberliğimizi ve muhabbetimizi canlı tutma günüdür. Sevinç ve mutluluğumuz gibi hüzün ve kederimizi de paylaşma günüdür. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s) biz müminleri şöyle tarif etmektedir:

“Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organi rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir beden gibidir.

Müslim ,Birr, 66.

İbrahim (a.s)’ın atıldığı ateşi söndürmeye koşan karınca misali, bugün her birimize düşen sorumluluklar vardır. Ve her şeyden önce sükûnetimizi, sağduyumuzu muhafaza edelim. Yangın, sel, deprem ve salgın hastalık gibi afetlere karşı bilinçli, duyarlı ve tedbirli olmayı milli bir mücadele olarak görelim. Gerekli hallerde yetkili mercileri haberdar edelim. Küçücük bir hata ve ihmalin çok ağır neticeleri olabileceğini unutmayalım.

Bu vesileyle başta yangınlar olmak üzere afetlerde hayatını kaybedenlere Cenâb-ı Hak’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yüce Rabbimiz, afetlerle canla başla mücadele eden kardeşlerimizin işini kolaylaştırsın ve onların yardımcısı olsun.

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

30.07.2021- Cuma Hutbesi

Konu : Afetlere Karşı Sorumluluğumuzun İdrakinde Olalım

Değerli Müslüman kardeşlerim 30 Temmuz 2021 Tarihli Cuma Hutbesinde Afetlere Karşı Sorumluluğumuzun İdrakinde Olalım konu olarak işlenmiştir.

Cuma Hutbesi
Allah Dualarımızı Kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

Müslüman Kardeşim!!! Son günlerde yaşadığımız afetler hepimizi derinden üzdü. Bir yandan sellerin açtığı yaraları sarmaya çalışıyoruz. Diğer yandan ciğerlerimizi dağlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Böylesi zor günlerde şunu bir kez daha hatırlamalıyız ki sel, heyelan, yangın, deprem, kuraklık ve salgın hastalık gibi afetler karşısında can ve mal kaybımızı en aza indirmek ancak gerekli tedbirleri almakla mümkündür. Zira tabiat olayları, sünnetullah yani ilahi düzen ve kanunlar gereği, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde meydana gelmektedir. Dolayısıyla bir mümin sorumluluğunu ihmal edip göz göre göre afetlere kapı aralayamaz. Yeryüzünde dengeleri bozacak adımlar atamaz. Nitekim afetlerin kötü neticelerinin önemli bir kısmı insanoğlunun kendi hata ve ihmalleri sebebiyledir. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:

“İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu.”

Rum Suresi 41. Ayet

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

23.07.2021- Cuma Hutbesi

Konu: Müslümanın Müslüman Üzerindeki Hakları

Değerli Müslüman kardeşlerim 23 Temmuz 2021 Tarihli Cuma Hutbesinde Müslümanın Müslüman Üzerindeki Hakları konu olarak işlenmiştir.

Cuma Hutbesi
Allah Dualarımızı Kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

Değerli Müslüman Kardeşlerim. Peygamber Efendimiz (s.a.s), Müslümanları birbirlerine bağlayan ve muhabbete dayalı ilişkiler kurmalarına vesile olan güzellikleri şöyle haber vermiştir:

“Müslüman’ın Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selâmı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek.

  1. Selam Almak: Selam; gönülden gönüle muhabbet köprüsü kurmaya vesile olur. Güven ve huzuru gerçekleştirmenin, dostluk ve kardeşliği pekiştirmenin yoludur. İmanın gereği, güvenin teminatı ve sevginin kemalidir selam.
  2. Hastayı Ziyaret Etmek : Sağlığımızı her an kaybedebileceğimizi ve birbirimize muhtaç olduğumuzu hatırlatan bu ziyaret, Yüce Rabbimizin sonsuz rahmetine ulaşmaya vesiledir.
  3. Cenazeye Katılmak : Kardeşimizin cenaze namazını kılmak, onun için hüsn-i şehadette bulunmak, defnetmek ve yakınlarına taziyede bulunmak hem dini hem de insani bir vazifedir. Ancak, bu vazifeyi yerine getirirken de günümüz şartlarının gerektirdiği sosyal mesafe ve maske gibi tedbirlere uymak, hem kendimiz, hem de çevremizdekilerin sağlığı açısından önem arz etmektedir.
  4. Davete İcabet Etmek : Bir Müslümanın, şartlar ve imkânlar ölçüsünde davet edildiği yere icabet edip kardeşinin gönlünü kazanması Peygamber ahlakındandır.
  5. Aksırana Dua Etmek : Allah Resûlü (s.a.s), aksıran bir mümin ile ona şahit olan diğer müminin karşılıklı olarak birbirleri hakkında sıhhat ve hidayet temennilerinde bulunmalarını öğütlemiştir.

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

20.07.2021 Kurban Bayramı

Değerli Müslüman kardeşlerim İslam dininin en önemli günlerinden bir tanesi de Kurban Bayramıdır. Kurban Hz. İbrahim (as) dan günümüze kadar gelen önemli bir hadisedir. Kısaca bahsedecek olursak:

Cuma Hutbesi

-Hz. İbrahim (as) ın hiç çocuğu olmaz.Yaşı ilerleyen Hz İbrahim hem Davasını hemde ailesini devam ettirecek temiz bir evlat ister Allah’tan. Allah’u Tealaya “-Bana bir evlat verirsen onu sana kurban ederim.” der. Yüce Allah Hz. İbrahim ve Hz. Hacer validemize bir erkek çocuk nasip eder. Bu çocuğa İsmail ismini verirler. İsmail Aleyhisselam yedi yaşına geldiği zaman Hz. İbrahim (as) oğlunu rüyasında kurban ettiğini görür ve İsmail (as)ın yanına gelerek oğlunu yanına alır ve Allah’ın emrini yerine getirmek üzere vadiye doğru yola çıkar.

Yolda şeytan buna engel olmak istese de Hz. İbrahim yolundan vazgeçmez ve devam eder. Bir süre sonra Sebir vadisine gelerek Allah’ın emrini yerine getirmek için oğlu İsmail (as) boğazına bıçağı dayadı ama kesmedi daha sonra taşa çaldı taş param parça oldu. Daha sonra Allah’u Teala Hz. İbrahim’e bir koç gönderdi ve İbrahim peygamber Koçu Kurban ederek Allah’a verdiği sözü tuttu. Hz. İbrahim (as) oğlu ile sınanmıştı ve tereddüt etmeden oğlunu kurban etmek istedi Yüce Allah ise ona bir koç gönderdi ve sınavında şeytanın engellemeye çalışmasına rağmen başarılı oldu. Hz. İbrahim Aleyhisselam’dan beri her yıl müslümanlar kurban keser ve Allah’a şükür ederler.

Hikayenin tamamı için Hazreti İbrahim’in Oğlunu Kurban Edişi konulu yazımızı incelebilirsiniz.

Hikayenin ayrıntılı hali aşağıdaki video’dadır.

20 Temmuz 2021 Tarihli Kurban Bayramı Namazı Hutbesi

Değerli kardeşlerim Zilhicce Ayının Onuncu günü yani Kurban Bayramının 1. günü sabahı Bayram namazı kılınır ve imam efendi bayram hutbesini okur. Bu seneki Kurban Bayramı Hutbesi ise şöyledir:

Cuma Hutbesi
Allah Dualarımızı Kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

Bayramlar, kardeşlik ve muhabbet günleridir. O halde, bu nadide günleri fırsat bilerek dargınlıkları ve küskünlükleri sonlandıralım. Unutmayalım ki bir Müslümanın üç günden fazla kardeşiyle küs durması helal değildir. Bayramlar aynı zamanda “sıla-i rahim” yani dost ve akraba ziyareti günleridir. Ancak salgın hastalıkla imtihan edildiğimiz şu günlerde temizlik, maske ve mesafe kurallarına özenle riayet edelim; sevinç günlerimize hüzün gölgesi düşürmeyelim.

Bu mübarek günlerin hakkını vermek için üzerimize düşen vazifeleri yerine getirelim. Özellikle, Arefe günü sabah namazıyla başladığımız ve bayramın dördüncü günü ikindi namazıyla birlikte sona erecek olan teşrik tekbirlerini unutmayalım.

16.07.2021- Cuma Hutbesi

Konu: “Kurban” Tevhidin Sembolü, İslam’ın Şiarı

Değerli Müslüman kardeşlerim 16 Temmuz 2021 Tarihli Cuma Hutbesinde konu olarak “Kurban” Tevhidin Sembolü, İslam’ın Şiarı işlenmiştir.

Cuma Hutbesi
Allah Dualarımızı Kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

Kurban ibadeti bizlere, malımızı Allah rızası için harcama ve başkalarıyla paylaşma mutluluğunu tattırır. Bizi cimrilik hastalığından, dünya malının esiri olmaktan kurtarır. Kurbanlarımızla hem Rabbimize yaklaşır hem de muhtaç kimselerin hanelerine muhabbet ve sevinç taşırız. Coğrafyaları aşan gönül köprüleri inşa ederiz. Tanıdığımız, tanımadığımız nice kardeşimizin dertleriyle dertlenip, onlar için iyilik ve hayır eli oluruz. Kurban ibadetiyle birlik ve beraberliğimizi güçlendirir, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu diri tutarız.

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

09.07.2021- Cuma Hutbesi

Konu : İhanete Karşı Sadakate, Cesarete ve Şehadete Şahidiz

Değerli Müslüman kardeşlerim 09 Temmuz 2021 Tarihli Cuma Hutbesinde konu olarak İhanete Karşı Sadakate, Cesarete ve Şehadete Şahidiz temasi ile ihanet konusu işlenmiştir…

Cuma Hutbesi
Allah Dualarımızı kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

Sevgili Müslüman kardeslerim Efendimiz zamaninda İslâmiyet’in Medine’de güçlenerek yayılmasından münafıklar rahatsız oluyor ve bu gelişmeyi önleyemedikleri için hayıflanıyordu. Her geçen gün güçlerini kaybeden münafıklar, Müslümanların birliğine kasteden bozgunculuk faaliyetlerinden de geri durmuyordu. Müslümanlar aleyhine gizlice ve rahatça görüşebilmek amacıyla bir mescit inşa ettiler. Kur’ân-ı Kerîm’de “Mescid-i Dırâr” olarak isimlendirilen bu mescitte Peygamber Efendimizin namaz kılmasını istediler. Böylece meşruiyet kazanacak olan bu mekân, şehirde sürdürdükleri nifak hareketlerinin merkezi olacaktı.

Allah Resûlü (s.a.s), bu mescitte namaz kılmaya hazırlanırken meselenin iç yüzünü haber veren şu ayet-i kerimeler nazil oldu: “Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, müminler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resûlüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar, ‘Bizim iyilikten başka hiçbir kastımız yok’ diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şâhitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar. Onun içinde asla namaz kılma. İlk günden temeli takva üzerine kurulan mescit, içinde namaz kılmana elbette daha layıktır…”

Tevbe, 9/107,108.

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

02.07.2021- Cuma Hutbesi

Konu : Düğünlerimizde Nebevi Ölçüye Rivayet Edelim

Değerli Müslüman kardeşlerim 02 Temmuz 2021 Tarihli Cuma Hutbesinde konu olarak Düğünlerimizde Nebevi Ölçüye Rivayet Edelim işlenmiştir.

Cuma Hutbesi
Allah Dualarımızı kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

Değerli Müslüman kardeşlerim evlilik, Allah’ın emri, Resûlüllah’ın sünnetidir. Dünyada mutluluğa ve berekete, ahirette ise huzura ve cennete ulaştıran kıymetli bir başlangıçtır. Sevgili Peygamberimizin buyurduğu gibi evlilik, “dinin yarısını korumaya” (Beyhaki, Şuabü’l-İman IV) vesiledir.

Evliliğin ilk adımı olan nikâh ve düğünlerimiz ise sevdiklerimizin şahitliği ve güzel dilekleri eşliğinde gerçekleşen törenlerdir. Düğünle yeni bir ailenin kurulduğu ilan edilir. Sevinçler paylaşılır; geleceğe dair umutlar güçlenir. Eşler arasına muhabbet ve merhamet lütfetmesi, onlara sağlıklı ve hayırlı nesiller ihsan etmesi için Allah’a dua edilir.

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

25.06.2021- Cuma Hutbesi

Konu: Kuran’in Manevi İklimiyle Buluşalım

Değerli Müslüman kardeşlerim 25 Haziran 2021 Tarihli Cuma Hutbesinde konu olarak Kuran’in Manevi İklimiyle Buluşalım işlenmiştir.

Cuma Hutbesi
Allah Dualarımızı kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

Değerli Müslümanlar Kardeslerim!

Kur’an-ı Kerim’i okumak, doğru anlamak ve en güzel şekilde yaşamak hayatımızın ana gayesi olmalıdır. Göz aydınlığımız olan yavrularımızı Kur’an’ın manevî iklimiyle buluşturmak, onun mesajlarını, helal ve haramlarını evlatlarımıza öğretmek en büyük idealimiz olmalıdır.

Unutmayalım ki çocuklarımız, Yüce Allah’ın bize birer emanetidir. Bu nadide emanete sahip çıkmak, onları Kur’an ve sünnetin rehberliğinde büyütmekle mümkündür. Yavrularımızı Allah’a kul, Resûlüllah’a ümmet olma şuuru kazanmış,  güzel ahlaklı, vatanına, milletine ve insanlığa faydalı nesiller olarak yetiştirmek en önemli görevimizdir.

Peygamberimizin buyurduğu gibi :

“Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır.”

Tirmizî, Birr, 33.

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

18.06.2021- Cuma Hutbesi

Konu : Müslüman Şahsiyeti

Değerli Müslüman kardeşlerim 18 Haziran 2021 Tarihli Cuma Hutbesinde konu olarak Müslüman şahsiyeti işlenmiştir.

Cuma Hutbesi
Allah Dualarımızı Kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

Müslüman şahsiyetini oluşturan en önemli imkân, dünyayı ve ahireti anlamlandıran imandır. İman, kişiyi kulluk yolculuğundaki savrulmalardan koruyup ebedî mutluluğa ulaştıran en büyük hazinedir.

Müslüman şahsiyetinin sapasağlam olmasında imandan sonra gelen, kulu Rabbine yaklaştıran ibadetler ve ibadetlerin somut neticesi olan güzel ahlaktır. Kişinin maneviyatını besleyen bu iki değer, zihnini ve gönlünü Rabbine bağlamış Müslümanın ayırt edici vasfıdır. Bu sebeple Müslümandan beklenen imanının göstergesi olan ibadetlere ve güzel ahlaka yönelmesidir. Çünkü ibadet, onun yaratılış gayesi ve kulluğunun özüdür. Güzel ahlak ise zihnini inşa eden ve ona şahsiyet kazandıran yüce davranışların tamamıdır.

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

11.06.2021- Cuma Hutbesi

Konu : Ailemde Merhamet ve Huzur Var

Değerli Müslüman kardeşlerim 11 Haziran 2021 Tarihli Cuma Hutbesinde konu olarak Ailemde merhamet ve huzur var işlenmiştir.

Cuma Hutbesi
Allah Dualarımızı kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

Aile kurmak kadar aile olmak da önemlidir. Aile olmak, aynı duygu ve düşünce dünyasında buluşmaktır. Allah’ın rızası doğrultusunda bir ömrü paylaşmaktır. Sadece bu dünyada değil ahirette de bir arada olacağı bilinciyle yaşamaktır.

Aile olmak, aileyi ayakta tutan değerlere sımsıkı sarılmaktır. Aileyi ayakta tutan değerlerin başında ise merhamet gelmektedir. Rabbimizin “Rahmân” isminin tecellisi olan merhamet; yaratılanı, Yaratandan dolayı sevmektir. Merhamet, hiçbir canı incitmemek ve hiç kimseden incinmemektir. Merhamet; paylaşmaktır, affetmektir ve hoş görmektir. Merhamet, yufka yürekli olmak, sevgi diliyle konuşmaktır.

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

04.06.2021- Cuma Hutbesi

Konu : İslam Zararlı Alışkanlıkları Yasaklar

Değerli Müslüman kardeşlerim 04 Haziran 2021 Tarihli Cuma Hutbesinde konu olarak zararlı alışkanlıklar işlenmiştir.

Cuma Hutbesi
Allah Dualarımızı kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

Günümüzde insanlığı kuşatan zararlı alışkanlıkların başında sigara gelmektedir. İçinde birçok zararlı maddeyi barındıran sigara, vücudu yavaş yavaş imha etmektedir. Sigara kullanan kişi aslında kendi eliyle sonunu hazırlamakta, soluduğumuz havayı zehirleyerek başta kendisi ve ailesi olmak üzere etrafındakilerin sağlığını tehlikeye atmaktadır. Ne hazindir ki ülkemizde her yıl yüz binden fazla insanımız sigaraya bağlı hastalıklardan hayatını kaybetmektedir. Hâlbuki Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

“Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.”

Bakara, 2/195.

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

28.05.2021 -Cuma Hutbesi

Konu : Yüce Allah müminlerin yardımcısıdır.

Cuma Hutbesi
Allah Dualarımızı kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

Değerli din kardeslerim; İslam ile müşerref olan ve devraldığı İslam sancağını bir daha bırakmayan aziz milletimizin î’lây-i kelimetullah aşkı, Allah’ın adını yüceltme gayreti hiç eksik olmamıştır. Bu uğurda yılmadan, yıkılmadan, seferden sefere, zaferden zafere koşan şanlı ecdadımız, Malazgirt Zaferi ile Anadolu’yu bize vatan kılmıştır. İstanbul’u fethederek Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in, şu kutlu müjdesine nail olmuştur:

“Konstantiniyye mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır! Ve o asker, ne güzel askerdir!”

Ahmed b. Hanbel, Müsned IV, 325.

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

21.05.2021 -Cuma Hutbesi

Konu: Zulüm Cezasız Kalmaz

Cuma Hutbesi
Allah Dualarımızı kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

İnsaf, vicdan ve merhamet duygularının yitirildiği, zulmün sıradanlaştığı ve zalimin destek bulduğu bir çağda yaşıyoruz. Gözü dönmüş caniler, dünyanın gözleri önünde Filistinli masum kardeşlerimizi katlediyor. Kan ve gözyaşından beslenenler, Kudüs ve çevresindeki Müslümanları, baskı ve şiddetle evlerinden, yurtlarından çıkarıyor, yaşama haklarını ellerinden alıyor. Mabet dokunulmazlığını hiçe sayıp Mescid-i Aksâ’nın maneviyatını çiğniyor. Ancak biz inanıyoruz ki mazlumla Allah arasında perde yoktur. “Kahhâr” olan Rabbimiz, zalimleri kahr u perişan edecektir.

Peygamber Efendimiz (s.a.s),bir hadisinde şöyle buyurur:

“Kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse kalbi ile o kötülüğe tavır koysun. Bu da imanın asgarî gereğidir.”

Müslim, İman,78

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

14.05.2021- Cuma Hutbesi

Konu : VAKIF : Şefkat ve merhamet medeniyeti

Cuma Hutbesi
Allah Dualarımızı kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

Vakıflar, İslam’ın bütün varlık âlemine karşı şefkat ve merhametinin müesseseleşmiş halidir. İnsana emanet olarak verilen malın, bütün insanlığın hatta bütün canlıların hizmetine sunulmasıdır. Zayıf ve düşkünlerin elinden tutma, muhtaçların sıkıntısına kalıcı çözüm bulma çabasıdır.

Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır;

“İnsan ölünce şu üçü dışında bütün amellerinin sevabı kesilir: Sadaka-i câriye yani faydası kalıcı hayır, kendisinden istifade edilen ilim ve arkasından
dua eden hayırlı evlât.”

Müslim, Vasiyet, 14


Bu hadis-i şerifte ifade edilen sadaka-i cariyenin en güzel örneklerinden biri, İslam medeniyetinin simgesi olan vakıflardır.

O halde, geçici dünya nimetlerini amel defterimizi ebedi açık tutacak vesileler olarak görelim. Vakıfların kurulmasına, korunmasına ve ihya edilmesine katkı sunalım. Unutmayalım ki vakıf medeniyetinin temeli merhamettir. Merhamet ise Allah Teâlâ’nın Rahmân ve Rahîm ism-i şeriflerinin tecellisidir.

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

07.05.2021- Cuma Hutbesi

Konu: Bin aydan daha hayırlı olan gece KADİR GECESİ

Cuma Hutbesi
Allah Dualarımızı kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

Kadir Gecesi, Yüce Rabbimizin yeryüzüne “es-Selâm” ismiyle tecelli ettiği, mümin gönüllere huzur ve esenlik vadettiği gecedir. Kadir Gecesi, lütuf ve izzeti, feyiz ve bereketi bol olan manevi bir fırsat gecesidir. Nitekim Cenâb-ı Hak, Kadir Sûresi’nde şöyle buyurmaktadır:

“Biz Kur’an’ı, Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede, Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”

Kadir Suresi 1-5. Ayetler

Kadir Gecesi, ramazanın
hangi gecesidir?

Kadir Gecesi’nin ramazan ayı içerisinde bir gece olduğu kesindir (Bakara, 2/185.), ancak tam olarak ramazanın hangi gecesine rastladığı Kur’an’da bildirilmemektedir. Bununla birlikte çeşitli hadis-i şeriflerde ramazanın son on gecesinde, (Buhârî, Leyletü’l-kadr, 5.) son on gününün tekli gecelerinde, (Müslim, Sıyam, 207.) son yedi gecesinde, (Müslim, Sıyam, 205-206.) 21 (Buhârî, Leyletü’l-kadr, 1.) veya 27. gecelerinde (Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 179-180.) aranması gerektiği ifade edilmiştir.

Allah Cuma Namazımızı Kadir Gecemizi ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

30.04.2021-Cuma Hutbesi

Diyanet İşleri Başkanlığından yayınlanan 30 Nisan 2021 tarihli Cuma hutbesi

Konu: İnfak

Cuma Hutbesi
Allah Dualarımızı Kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

İNFAK (الإنفاق): Allah’ın hoşnutluğunu kazanma niyetiyle harcamada bulunmak demektir. Manasında da açıkça belirtildiği üzere amaç; Allah’ı hoşnut etmek için malımızı yada kazancımızın bir kısmını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak bizim nefsimizi ve malımızı arındırır. İNFAK beden ve ruhlara şifadır. Allah yaptığımız ve yapacağımız bütün yardımları dergahı izzetinde kabul etsin inşallah.

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

23.04.2021- Cuma Hutbesi

Diyanet İşleri Başkanlığından yayınlanan 23 Nisan 2021 tarihli Cuma hutbesi

Konu : Cenabı Allah’ın insanlığa emaneti olan YETİM

Cuma Hutbesi
Allah Dualarımızı Kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

Değerli din kardeşlerim yüce dinimiz İslam yetimleri korumayı, kollamayi ve gözetmeyi emreder. Sadece Ramazan ayında değil onlara hayatlarının her anı sahip çıkmalı desteklemeliyiz. Allah’ u teala Duha süresinde şöyle buyurmaktadır:

“Öyleyse sakın yetimi ezme! Sakın isteyeni azarlama!

Duha Suresi 9.-10. Ayetler

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

16.04.2021-Cuma Hutbesi

Diyanet İşleri Başkanlığından yayınlanan 16 Nisan 2021 tarihli Cuma hutbesi

Konu: Şifa Ayı Ramazan

Cuma Hutbesi
Allah Dualarımızı kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

Sabır ve irade ayı olan Ramazan ayı aynı zamanda rahmet ve bereket ayıdır. Bu mübarek ayı Kuran’ı Kerim ışığında dinimizin direği namazla taçlandırıp yine nice Ramazanlar görmeyi nasip etsin Yüce Rabbım.

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

09.04.2021-Cuma Hutbesi

Diyanet İşleri Başkanlığından yayınlanan 09 Nisan 2021 tarihli Cuma hutbesi

Konu: Ramazan kutlu misafir

Cuma Hutbesi
Allah Dualarımızı kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

Üç ayların sonuncusu, on bir ayın sultanı, insanlar için hidayet ve ibadet ayı olan Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayı önümüzdeki Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece ilk teravihimizi kılacağız ve ilk sahurumuzu kalkıp üzerimize farz olan orucu tutmaya niyet edeceğiz. Rasulullah (sav.) Efendimiz bu mübarek ay ila ilgili şöyle buyuruyor:

Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır.

Bu mübarek aylarda Allah günahlarımızı affetsin bizi ve tüm İslam alemini cenneti mekanına kabul buyursun inşallah. Amin…

Bakara Suresi 185. Ayet

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

02.04.2021-Cuma Hutbesi

Diyanet İşleri Başkanlığından yayınlanan 02 Nisan 2021 tarihli Cuma hutbesi

Konusu: Birbirimizin farkında olalim

Cuma Hutbesi
Allah Dualarımızı kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

İmtihan içinde bulunduğumuz bu dünyaya kimse nasıl geleceğini ve nasıl imtihan olacağını bilemez. Kimisi saglikli doğar kimisi ise bazı farklılıklara dünyaya gelir. Biz bu farklılıklara rağmen insanız ve sınavdayız. Buna rağmen kardeşiz. İnsan onuruna yakışır vaziyette yaşamalıyız.

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

26.03.2021 -Cuma Hutbesi

Diyanet İşleri Başkanlığından yayınlanan 26 Mart 2021 tarihli Cuma hutbesi

Konusu: Af ve mağfiret gecesi olan Berat Gecesi

Cuma Hutbesi
Allah Dualarımızı kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

26 Mart 2021 tarihli Cuma Hutbesinde Üç ayların önemli gecelerinden olan Berat Gecesi konu edilmiştir. 28 Mart 2021 tarihine tekamül eden gece, aynı zamanda Şaban ayının on beşinci gecesine denk gelir. Yani Berat Gecesine denk gelir. Bu geceyi en iyi şekilde değerlendirmek bizim elimizde. Bu mübarek gecede bol bol tövbe edip dua etmeliyiz. Berat gecesinin önemine ve bu gecede yapılacak ibadetlere https://duasureayet.com/berat-kandili-berat-gecesinin-onemi-berat-kandilinde-yapilacak-ibadetler/ adresimizden ulaşabilirsiniz.

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

19.03.2021 -Cuma Hutbesi

Diyanet İşleri Başkanlığından yayınlanan 19 Mart 2021 tarihli Cuma hutbesi

Konusu: Anne Baba Rızası Rabbimizin Rızasına Vesiledir.

Cuma Hutbesi
Allah Dualarımızı kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

19 Mart 2021 tarihli Cuma Hutbesinde hayatımızın en özel varlıkları olan bizi dünyaya getiren, bütün kahrımızı çeken, en zor anlarımızda bile desteğini hep sırtımızda hissettiğimiz anne-baba ve anne-baba rızası konu edilmiştir. Onların rızasının Allah katındaki önemi vurgulanmıştır. Resul’ü Ekrem efendimiz bu hususta : “Rabbin hoşnutluğu, anne-babanın hoşnutluğundadır. Rabbin öfkesi de anne-baba öfkesindedir.” buyurmuştur.

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

12.03.2021 -Cuma Hutbesi

Diyanet İşleri Başkanlığından yayınlanan 12 Mart 2021 tarihli Cuma hutbesi

Konusu: İstiklal Marşı

Cuma Hutbesi
Allah Dualarımızı kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

12 Mart 2021 tarihli Cuma Hutbesinde milletimiz için önemli olan kurtuluş mücadelesinin dile getirildiği ve milletimizin azmi ve kararlı duruşunu, kahramanlıklarının ele alındığı İstiklal Marşımız konu edilmiştir. Bu kutlu mücadelede vatanımızı savunurken Şehit olan askerlerimize ve ahirete intikal eden Gazilerimize Allah’tan diliyorum.

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

Yoruma kapalı.