Dua, sure ve ayet hakkında tüm bilgilerin yanı sıra İslam Dini ve Gereklilikleri ayrıca yaşanan savaşlarıda kaleme alıyoruz

Cuma Hutbesi

1.182

Değerli mümin kardeşlerim. Mübarek Cuma günü kıldığımız Cuma namazında İmam efendinin okuduğu bir ders niteliğindeki hutbeleri haftalık olarak güncel bir şekilde size sunarak özel nedenlerden dolayı Cuma Namazına gidemeyen kardeşlerimizin de hutbeye ulaşmasına vesile olmak istiyorum. İnşallah hepimiz için faydalı bir konu olmuş olur.

18.06.2021- Cuma Hutbesi

18 Haziran 2021 tarihli Cuma Hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandığı anda sitemize eklenecektir.

11.06.2021 – Cuma Hutbesi

Konu : Ailemde Merhamet ve Huzur Var

Değerli Müslüman kardeşlerim 11 Haziran 2021 Tarihli Cuma Hutbesinde konu olarak Ailemde merhamet ve huzur var işlenmiştir.

Allah Dualarımızı kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

Aile kurmak kadar aile olmak da önemlidir. Aile olmak, aynı duygu ve düşünce dünyasında buluşmaktır. Allah’ın rızası doğrultusunda bir ömrü paylaşmaktır. Sadece bu dünyada değil ahirette de bir arada olacağı bilinciyle yaşamaktır.

Aile olmak, aileyi ayakta tutan değerlere sımsıkı sarılmaktır. Aileyi ayakta tutan değerlerin başında ise merhamet gelmektedir. Rabbimizin “Rahmân” isminin tecellisi olan merhamet; yaratılanı, Yaratandan dolayı sevmektir. Merhamet, hiçbir canı incitmemek ve hiç kimseden incinmemektir. Merhamet; paylaşmaktır, affetmektir ve hoş görmektir. Merhamet, yufka yürekli olmak, sevgi diliyle konuşmaktır.

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

04.06.2021 – Cuma Hutbesi

Konu : İslam Zararlı Alışkanlıkları Yasaklar

Değerli Müslüman kardeşlerim 04 Haziran 2021 Tarihli Cuma Hutbesinde konu olarak zararlı alışkanlıklar işlenmiştir.

Allah Dualarımızı kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

Günümüzde insanlığı kuşatan zararlı alışkanlıkların başında sigara gelmektedir. İçinde birçok zararlı maddeyi barındıran sigara, vücudu yavaş yavaş imha etmektedir. Sigara kullanan kişi aslında kendi eliyle sonunu hazırlamakta, soluduğumuz havayı zehirleyerek başta kendisi ve ailesi olmak üzere etrafındakilerin sağlığını tehlikeye atmaktadır. Ne hazindir ki ülkemizde her yıl yüz binden fazla insanımız sigaraya bağlı hastalıklardan hayatını kaybetmektedir. Hâlbuki Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

“Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.”

Bakara, 2/195.

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

28.05.2021 -Cuma Hutbesi

Konu : Yüce Allah müminlerin yardımcısıdır.

Allah Dualarımızı kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

Değerli din kardeslerim; İslam ile müşerref olan ve devraldığı İslam sancağını bir daha bırakmayan aziz milletimizin î’lây-i kelimetullah aşkı, Allah’ın adını yüceltme gayreti hiç eksik olmamıştır. Bu uğurda yılmadan, yıkılmadan, seferden sefere, zaferden zafere koşan şanlı ecdadımız, Malazgirt Zaferi ile Anadolu’yu bize vatan kılmıştır. İstanbul’u fethederek Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in, şu kutlu müjdesine nail olmuştur:

“Konstantiniyye mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır! Ve o asker, ne güzel askerdir!”

Ahmed b. Hanbel, Müsned IV, 325.

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

21.05.2021 -Cuma Hutbesi

Konu: Zulüm Cezasız Kalmaz

Allah Dualarımızı kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

İnsaf, vicdan ve merhamet duygularının yitirildiği, zulmün sıradanlaştığı ve zalimin destek bulduğu bir çağda yaşıyoruz. Gözü dönmüş caniler, dünyanın gözleri önünde Filistinli masum kardeşlerimizi katlediyor. Kan ve gözyaşından beslenenler, Kudüs ve çevresindeki Müslümanları, baskı ve şiddetle evlerinden, yurtlarından çıkarıyor, yaşama haklarını ellerinden alıyor. Mabet dokunulmazlığını hiçe sayıp Mescid-i Aksâ’nın maneviyatını çiğniyor. Ancak biz inanıyoruz ki mazlumla Allah arasında perde yoktur. “Kahhâr” olan Rabbimiz, zalimleri kahr u perişan edecektir.

Peygamber Efendimiz (s.a.s),bir hadisinde şöyle buyurur:

“Kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse kalbi ile o kötülüğe tavır koysun. Bu da imanın asgarî gereğidir.”

Müslim, İman,78

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

14.05.2021- Cuma Hutbesi

Konu : VAKIF : Şefkat ve merhamet medeniyeti

Allah Dualarımızı kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

Vakıflar, İslam’ın bütün varlık âlemine karşı şefkat ve merhametinin müesseseleşmiş halidir. İnsana emanet olarak verilen malın, bütün insanlığın hatta bütün canlıların hizmetine sunulmasıdır. Zayıf ve düşkünlerin elinden tutma, muhtaçların sıkıntısına kalıcı çözüm bulma çabasıdır.

Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır;

“İnsan ölünce şu üçü dışında bütün amellerinin sevabı kesilir: Sadaka-i câriye yani faydası kalıcı hayır, kendisinden istifade edilen ilim ve arkasından
dua eden hayırlı evlât.”

Müslim, Vasiyet, 14


Bu hadis-i şerifte ifade edilen sadaka-i cariyenin en güzel örneklerinden biri, İslam medeniyetinin simgesi olan vakıflardır.

O halde, geçici dünya nimetlerini amel defterimizi ebedi açık tutacak vesileler olarak görelim. Vakıfların kurulmasına, korunmasına ve ihya edilmesine katkı sunalım. Unutmayalım ki vakıf medeniyetinin temeli merhamettir. Merhamet ise Allah Teâlâ’nın Rahmân ve Rahîm ism-i şeriflerinin tecellisidir.

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

07.05.2021- Cuma Hutbesi

Konu: Bin aydan daha hayırlı olan gece KADİR GECESİ

Allah Dualarımızı kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

Kadir Gecesi, Yüce Rabbimizin yeryüzüne “es-Selâm” ismiyle tecelli ettiği, mümin gönüllere huzur ve esenlik vadettiği gecedir. Kadir Gecesi, lütuf ve izzeti, feyiz ve bereketi bol olan manevi bir fırsat gecesidir. Nitekim Cenâb-ı Hak, Kadir Sûresi’nde şöyle buyurmaktadır:

“Biz Kur’an’ı, Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede, Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”

Kadir Suresi 1-5. Ayetler

Kadir Gecesi, ramazanın
hangi gecesidir?

Kadir Gecesi’nin ramazan ayı içerisinde bir gece olduğu kesindir (Bakara, 2/185.), ancak tam olarak ramazanın hangi gecesine rastladığı Kur’an’da bildirilmemektedir. Bununla birlikte çeşitli hadis-i şeriflerde ramazanın son on gecesinde, (Buhârî, Leyletü’l-kadr, 5.) son on gününün tekli gecelerinde, (Müslim, Sıyam, 207.) son yedi gecesinde, (Müslim, Sıyam, 205-206.) 21 (Buhârî, Leyletü’l-kadr, 1.) veya 27. gecelerinde (Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 179-180.) aranması gerektiği ifade edilmiştir.

Allah Cuma Namazımızı Kadir Gecemizi ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

30.04.2021-Cuma Hutbesi

Diyanet İşleri Başkanlığından yayınlanan 30 Nisan 2021 tarihli Cuma hutbesi

Konu: İnfak

Allah Dualarımızı kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

İNFAK (الإنفاق): Allah’ın hoşnutluğunu kazanma niyetiyle harcamada bulunmak demektir. Manasında da açıkça belirtildiği üzere amaç; Allah’ı hoşnut etmek için malımızı yada kazancımızın bir kısmını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak bizim nefsimizi ve malımızı arındırır. İNFAK beden ve ruhlara şifadır. Allah yaptığımız ve yapacağımız bütün yardımları dergahı izzetinde kabul etsin inşallah.

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

23.04.2021 -Cuma Hutbesi

Diyanet İşleri Başkanlığından yayınlanan 23 Nisan 2021 tarihli Cuma hutbesi

Konu : Cenabı Allah’ın insanlığa emaneti olan YETİM

Allah Dualarımızı kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

Değerli din kardeşlerim yüce dinimiz İslam yetimleri korumayı, kollamayi ve gözetmeyi emreder. Sadece Ramazan ayında değil onlara hayatlarının her anı sahip çıkmalı desteklemeliyiz. Allah’ u teala Duha süresinde şöyle buyurmaktadır:

“Öyleyse sakın yetimi ezme! Sakın isteyeni azarlama!

Duha Suresi 9.-10. Ayetler

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

16.04.2021-Cuma Hutbesi

Diyanet İşleri Başkanlığından yayınlanan 16 Nisan 2021 tarihli Cuma hutbesi

Konu: Şifa Ayı Ramazan

Allah Dualarımızı kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

Sabır ve irade ayı olan Ramazan ayı aynı zamanda rahmet ve bereket ayıdır. Bu mübarek ayı Kuran’ı Kerim ışığında dinimizin direği namazla taçlandırıp yine nice Ramazanlar görmeyi nasip etsin Yüce Rabbım.

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

09.04.2021-Cuma Hutbesi

Diyanet İşleri Başkanlığından yayınlanan 09 Nisan 2021 tarihli Cuma hutbesi

Konu: Ramazan kutlu misafir

Allah Dualarımızı kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

Üç ayların sonuncusu, on bir ayın sultanı, insanlar için hidayet ve ibadet ayı olan Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayı önümüzdeki Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece ilk teravihimizi kılacağız ve ilk sahurumuzu kalkıp üzerimize farz olan orucu tutmaya niyet edeceğiz. Rasulullah (sav.) Efendimiz bu mübarek ay ila ilgili şöyle buyuruyor:

Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır.

Bu mübarek aylarda Allah günahlarımızı affetsin bizi ve tüm İslam alemini cenneti mekanına kabul buyursun inşallah. Amin…

Bakara Suresi 185. Ayet

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

02.04.2021-Cuma Hutbesi

Diyanet İşleri Başkanlığından yayınlanan 02 Nisan 2021 tarihli Cuma hutbesi

Konusu: Birbirimizin farkında olalim

Allah Dualarımızı kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

İmtihan içinde bulunduğumuz bu dünyaya kimse nasıl geleceğini ve nasıl imtihan olacağını bilemez. Kimisi saglikli doğar kimisi ise bazı farklılıklara dünyaya gelir. Biz bu farklılıklara rağmen insanız ve sınavdayız. Buna rağmen kardeşiz ve insan onuruna yakışır vaziyette yaşamalıyız.

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

26.03.2021 -Cuma Hutbesi

Diyanet İşleri Başkanlığından yayınlanan 26 Mart 2021 tarihli Cuma hutbesi

Konusu: Af ve mağfiret gecesi olan Berat Gecesi

Allah Dualarımızı kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

26 Mart 2021 tarihli Cuma Hutbesinde Üç ayların önemli gecelerinden olan Berat Gecesi konu edilmiştir. 28 Mart 2021 tarihine tekamül eden gece aynı zamanda Şaban ayının on beşinci gecesine Yani Berat Gecesine denk gelir. Bu geceyi en iyi şekilde değerlendirmek bizim elimizde. Bu mübarek gecede bol bol tövbe edip dua etmeliyiz. Berat gecesinin önemine ve bu gecede yapılacak ibadetlere https://duasureayet.com/berat-kandili-berat-gecesinin-onemi-berat-kandilinde-yapilacak-ibadetler/ adresimizden ulaşabilirsiniz.

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

19.03.2021 -Cuma Hutbesi

Diyanet İşleri Başkanlığından yayınlanan 19 Mart 2021 tarihli Cuma hutbesi

Konusu: Anne Baba Rızası Rabbimizin Rızasına Vesiledir.

Allah Dualarımızı kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

19 Mart 2021 tarihli Cuma Hutbesinde hayatımızın en özel varlıkları olan bizi dünyaya getiren, bütün kahrımızı çeken, en zor anlarımızda bile desteğini hep sırtımızda hissettiğimiz anne-baba ve anne-baba rızası konu edilmiştir. Onların rızasının Allah katındaki önemi vurgulanmıştır. Resul’ü Ekrem efendimiz bu hususta : “Rabbin hoşnutluğu, anne-babanın hoşnutluğundadır. Rabbin öfkesi de anne-baba öfkesindedir.” buyurmuştur.

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

12.03.2021 -Cuma Hutbesi

Diyanet İşleri Başkanlığından yayınlanan 12 Mart 2021 tarihli Cuma hutbesi

Konusu: İstiklal Marşı

Allah Dualarımızı kabul ve Makbul Eylesin…. Amin…

12 Mart 2021 tarihli Cuma Hutbesinde milletimiz için önemli olan kurtuluş mücadelesinin dile getirildiği ve milletimizin azmi ve kararlı duruşunu, kahramanlıklarının ele alındığı İstiklal Marşımız konu edilmiştir. Bu kutlu mücadelede vatanımızı savunurken Şehit olan askerlerimize ve ahirete intikal eden Gazilerimize Allah’tan diliyorum.

Allah Cuma Namazımızı ve Tüm İbadetlerimizi Kabul Etsin İnşallah…

Amin…

Yoruma kapalı.