Dua, sure ve ayet hakkında tüm bilgilerin yanı sıra İslam Dini ve Gereklilikleri ayrıca yaşanan savaşlarıda kaleme alıyoruz

Cenaze ve Cenaze Namazı Hakkında Kısa Bilgiler

1 24

Cenaze namazı nasıl kılınır? ve bu konular ile ilgili kısa bilgiler vereceğiz inşallah.  Her canlı ölümü tadacaktır. (Al-i İmran suresi 185) hakikatine bizler iman etmişiz ki Bu darı dünyaya imtihan maksadıyla geldiğimiz gibi vazifemiz bitince de geldiğimiz yere döneceğiz.

Cenaze namazı ve cenaze ile ilgili Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) “Ölülerinizin güzel işlerini yad edin, kötü taraflarını dile getirmeyin.” (Tirmizi, Cenâiz, 34) buyurmuştur.

Dinimize göre ölüm yok oluş değildir, bilakis ebedi bir alemde var olmaktır. Ölmek demek yok olmak, çürümek, mahvolmak, hiç olmak asla değildir. Kudreti nihayetsiz olan Allah’ımız bizi nasıl yarattı ise öylece yeniden elbette yaratacaktır.

Ölmüş bir kişiye yapılan hazırlıklara teçhiz, ölünün yıkanmasına gasil, kefenlenmesine tekfin, tabuta konup taşınmasına teşyi ve kabre konmasına defin denir.

Cenaze Namazı nasıl kılınır?

Namazı kılınacak kimsenin Müslüman olması, yıkanmış ve kefenlenmiş olması, cemaatin önünde olması önemlidir. Ayrıca Hanefi ve Maliki mezhebine göre bedeninin tamamı veyahut yarıdan fazlası yada başı ile birlikte en az yarısı bulunması iktiza eder.

Evet cenaze namazı rüku ve secdesi bulunmayan bir namazdır. Bu namazın rükünleri kıyam ve tekbirlerdir diyebiliriz.

Cenaze namazı iftitah (başlangıç) tekbiriyle ayakta kılınan, dört tekbirli  bulunan bir namazdır. Bu namazda selam vermek vaciptir. Cenaze namazının sünnetleri ise, Allah’ımıza hamdü ve sena etmek, Resûlullah’a (s.a.v.) salavat ve selam getirmek ile hem ölü hem de Müslüman kardeşlerimiz için dua etmektir.

Cenazeye ve kıbleye yönelik saf tutularak namaza niyet edilir. İmam tekbir getirerek ellerini bağlar ve cemaat da tekbir alarak imama tabii olur.

İmam ve cemaat içinden sessiz olarak “Sübhaneke”yi “vecelle senâuk”  ekleyerek  okurlar. Sonrasında imam ellerini kaldırmadan tekbir alır, cemaat da içinden tekbir alır ve herkes içinden sessizce “salli” ve “barik” dualarını okurlar.

İlginizi Çekebilir
İbretlik Dini Hikayeler

Akabinde tekrar eller kaldırılmadan tekbir alınır ve bilenler bir cenaze duasını, bilmeyenler ise “Fâtiha” suresini veya başka bir dua okurlar. Yine aynı şekilde eller kaldırılmadan tekbir alarak sağa ve sola selam verilerek namazı tamamlanmış olur.

Cenaze Namazı hakkında bilgiler

Cenaze namazında iken taharet (temiz olmak) kıbleye yönelmek, setr-i avret (yani vücudun örtülmesi gereken yerlerin örtülmesi) ve niyet gibi şartlara riayet edilmesi önemlidir.

Şafi mezhebine göre ise kişi ölüp de bir tek uzvu kalsa bile cenaze namazı kılınabilir. Sahabeler ölmüş ama sadece eli bulunan bir sahabenin namazını kılmışlardı. Canlı olarak doğmuş ama ölmüş çocuk yıkanır ve cenaze namazı kılınır. (el-Fetâva’l-Hindiye)

Cenaze namazı vakti için belirli bir vakit yoktur. Gün içinde her saatinde cenaze namazı kılınabilir. Lakin zorunlu bir hal olmadıkça kerahet vakitlerinde kılınması uygun görülmemiştir. (Tirmizî, Cenâiz, 41).

Her şeyi ile hazırlanmış olan bir cenazeyi bekletmeden, namazını kılıp hızlıca defnetmek daha evladır. (Tirmizî, Cenâiz, 30). Böyle olmakla beraber, daha çok cemaatin olması, ölenin akrabaları, eş, ve dostları gibi hukuku bulunanların cenaze merasimine katılabilmeleri için cenaze bir süre bekletilmesi de caizdir.

Gıyabi cenaze namazı evvelen, asl olan cenazenin hazır olmasıdır. Böyle olmakla beraber birlikte cenazesi hazır olmayan biri için de namaz kılmak caizdir. Örnek olarak Resûlullah (s.a.v.), Habeş Kralı olan Necaşi vefat ettiğinde, onun cenaze namazını gıyabında kıldırmıştır. (Buhari)

Kadınların cenaze namazına katılması ile ilgili olarak kadınların bir zaruret gerektirmedikçe erkeklerle aynı safta bulunmamaları gerekmektedir. Bu noktada  hangi namaz olursa olsun kadınlar erkeklerle birlikte namaz kılarlar ise erkeklerin arkasında durmaları iktiza eder.

Nitekim Hz. Peygamber’in (s.a.s.) hayatına baktığımızda namaz saflarını önde erkekler, sonrasında erkek çocuklar ve en arkada kadınlar olmak üzere tanzim etmiştir. (Müslim). Bununla birlikte cenaze namazında kadınların bu kurala uymamasına mekruh demişler.

İlginizi Çekebilir
Peygamberimizin Çocukluğu ve Gençliği

Cenaze namazı dışarıda mı kılınmalı mı? Eğer bir mazeret yoksa cami dışında kılınır. Lakin yağmur, çamur, soğuk gibi bir mazeret varsa camide kılınmasında bir sakınca yoktur (el-Fetâva’l-Hindiye)

Birden fazla cenaze var ise bunların cenaze namazlarını ayrı ayrı kılmak daha uygundur. Bununla beraber hepsi için tek bir namaz kılmak da caizdir.

Cenaze namazı 2. kez kılınabilir mi? Esasen bir defa kılmak ile farz yerine getirilmiş olur. Bununla beraber cenaze namazında bulunamayanlar münferit (tek) olarak veya ayrı bir cemaat ile tekrar kılabilirler. Hz. Peygamber (s.a.v.), namazda hazır bulunamadığı için Ümmü Sa’dın daha sonra cenaze namazını kılmıştı. (Tirmizi)

Ayakkabı ile cenaze namazı kılacak kimsenin ayakkabısında namaza engel bir pislik yoksa namazını ayakkabısıyla kılmasında dinen bir sakınca bulunmamaktadır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.