Can Çekişen Hastaya Okunacak Dua – Şifa Duası


0
Çaresizlik Duası Var mı? Çaresiz Olduğun Anda Okunacak Dua

Şifa duası yakını veya kendisi rahatsız olan kişilerin sıkça aradığı bir duadır. Üstelik can çekişen hastaya okunacak dua ile rahatlamasını sağlamaya çalışmak için şifa duası sıkça aranır.

İnsan sağlığı dünyadaki en önemli şeylerin başında gelmektedir. Sağlıklarını kaybeden insanlar tedaviye başlamanın yanı sıra Allah’a el açıp dua ederler ve şifa dilerler. Allah’ın bize gönderdiği Kuran-ı Kerim’de hatalar için okunabilecek pek çok şifa duası ve ayeti bulunmaktadır.

Can Çekişen Hastaya Okunacak Dua – Şifa Duası

Ağır bir hastalık geçiren kişiler hastalığın şifa bulması için şifa duaları okur. Hadis kaynaklarında da geçen bilgilere göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) etkili ve güçlü şifa duaları vardır. Bu dualara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

İlk önerebileceğimiz şifa duası şu şekildedir; “Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.” Bu duanın anlamı ise şöyledir; “Allah’ın adıyla duaya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükürüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifa bulur.” (Buhari, Tıbb, 38; Müslim, Selam, 54; Ebu Davud, Tıbb, 19)

Çaresizlik Duası Var mı? Çaresiz Olduğun Anda Okunacak DuaHz. Aişe’nin (radıyallahu anh) rivayetine göre Peygamber Efendimiz kendisine bir hastanın şifa bulması için dua talep edildiği vakit şu duayı okumuştur; “Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.” Duanın anlamı ise şu şekildedir; “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın.”

İbn Abbas (radıyallahu anh) rivayetine göre Peygamber Efendimize bir hatun gelip sara hastalığına yakalandığını ve onun için dua etmesini istediğini söyler. Efendimiz de bunu üzerine sara hastalığının açılmaması için şu duayı eder; “Euzu bi izetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.” Anlamı ise; “Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım.”

Bir başka önereceğimiz şifa duası ise şudur, Efendimiz rahatsızlandıkları vakit Cebrail aleyhisselam tedavi eder ve şu duayı okur; “Bismillahi arkıyke min külli şeyin yu’zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.

Peygamber Efendimiz (sav) bir rahatsızlığı olduğu zaman Muavvizeteyn surelerini okur ve kendi üzerine üfler ardından eliyle üzerinden silerdi ve şöyle buyururlardı; “Bismillahi Allahümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivak vahzer anni ezake.” Anlamı ise şöyledir; “Allah’ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devan ile tedavi et, bana kendi şifan ile şifa ver ve beni kendi fazlınla senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.”

Henüz eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eden bir Müslüman yedi defa şu duayı okumalıdır; “Es-elullahil-azime rabbel arşil aziim en yeşfiyeke.” Anlamı; “Büyük Allah’tan, büyük Arş’ın Rabbi Allah’tan sana şifa vermesini istiyorum.”

Şifa duası dışında önerebileceğimiz bir de şifa ayeti bulunmaktadır o da şu şekildedir; Tevbe suresi 14. Ayet, “Ve yeşfi sudûra kavmin mu’minin (mu’minine).” Anlamı; “Allah, mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin, gönüllerini ferahlatsın!.”


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0
admin

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir