Namazda Okunan SurelerSureler

Asr Suresi Türkçe Yazılışı ve Türkçe Anlamı – 3 Ayet

Asr Suresi Turkce Yazilisi ve Anlami - Asr Suresi Türkçe Yazılışı ve Türkçe Anlamı - 3 Ayet

Asr Suresi Kaç Ayettir ve Nerede İnmiştir?

Asr suresi 3 ayettir ve Mekke’de nazil olmuştur.

Asr Suresi Türkçe (Latin Harfleri İle) Yazılışı

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1- Vel’asr.

2-İnnel insâne lefi husr.

3-İllellezîne âmenû ve ‘amilüs salihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bissabr.

Kaynak: Mustafa Varlı – Kur’an-ı Kerim

Asr Suresi Türkçe Anlamı (Meali)

Rahman ve Rahim olan Allah (c.c)’ın adıyla.

1-Kasem olsun ki, Asr’a.

2-İnsan elbette bir hüsrânda.

3- Ancak o kimseler değil ki, iman edip sâlih ameller işlediler ve hep hakkı tavsiye ettiler ve sabrı tavsiye ettiler.

Kaynak: Elmalılı Hamdi Yazır

Asr Suresi Faziletleri

  • Şiddetli ateş yapan bir hastalığa yakalanan kimseye Asr Suresi okunursa Allah(c.c)’ın izni ile şifa bulur.
  • Bir kimse bu sureyi dört ayrı kağıda yazıp, her birisini korunması istediği yerin dört ayrı köşesine yerleştirirse, Cenabı Hakk o yeri her türlü felakete karşı himaye eder.
  • Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in ashabından iki zat birbirine kavuşunca, biri diğerine Asr Suresini okumadan ve sonra da selam vermeden ayrılmazlardı.
Kaynak: Arif Pamuk – Sûreler’in ve Dualar’ın Faziletleri
  • Bu sûreyi celîleyi okumaya devam edene sabrı cemil ihsan olunur.
Kaynak: Gönenli Mehmed Efendi Hazretleri – Evrad ve Tesbihat

Asr Suresi Hakkında Rivayetler

İmam-ı Şâfii Hazretleri, Asr Suresi hakkında şöyle buyurmuştur;

“Kur’an’da başka hiçbir sûre nâzil olmasaydı pek kısa olan bu Asr Sûresi, insanların dünya ve âhiret saâdetlerini temin bakımından yeterdi.”

İnsanoğlunun saâdeti ve mutluluğu şu 4 şeye dayanır;

  • İman
  • Amel-i Salih ( Güzel Amel )
  • Hakkı Tavsiye
  • Sabrı Tavsiye
Kaynak: Yusuf Tavaslı – Tam Namaz Hocası

Leave a Response