Aldatmak Nedir? – Aldatmak Hakkında Ayet ve Hadis

Kısaca Aldatmak nedir? “Aldatan, bizden değildir” hadisi şerifi ümmet olmanın bilincine, kardeşlik hukukuna aykırı olan aldatmanın bir Müslüman tarafından asla düşünülemeyeceğini ifade eder. İğfal etmek, saptırmak ve dolandırmak, insanların hakkını gasp etmektir ve kul hakkı olduğundan dolayı da büyük günahlar arasında yer alır. Aldatmak denilince akla malla ve mülk ile ilgili dolandırıcılıklar akla gelir. Ancak aldatmanın her türlü kerihtir ve asla onaylanılacak bir durum değildir. Hakikatin saklanması, yalan söylemek de aldatmaya girer ve bunları yapan kişiler, yukarıda zikredilen hadisine göre ümmetten ayrı tutulur.

Aldatmak Nedir? Tartıyı doğru ayarlayın…

Kötü Ahlak: Dolandırıcılık ve aldatmanın en önemli sahalarından biri mal ve mülk edinmeye yönelik icraatlarda karşımıza çıkar. Büyük dolandırıcılık olaylarının gerçekleştiği günümüz dünyasında da kolay yollardan zengin olmak ve para kazanmak adına iğfal edici davranışlarla insanları kandırmaya çalışmak, onların malik oldukları malı tasarrufuna geçirmek, karşılaşılan en büyük olaylar arasında yer alır. Ahlaki ilkelerin dejenere edildiği ve sadece mal mülk kazanmanın önemsendiği milletlerde, dolandırıcılıkla ilgili vakalar çok daha fazla gerçekleşir. Esnaf olanın, tüccarlık yapanın, hizmet verenin dürüst ve ilkeli bir şekilde çalışması gerektiğine yönelik ilahi ikazın bir mesuliyet yüklediği bilinci içerisinde yaşamak, ebedi kurtuluşa erişmek için bir vesiledir. Şayet, tartıda hile yapan birçok kavmin helak olduklarına dair ilahi ikaz Kuran’da yer alır.

 Münafıklık, en büyük aldatmadır!

Aldatma nedir? den önce; Münafıklık, iman ettik deyip, aslında Müslümanların kötülüğünü düşünen, müşrik olan ve kalbi İslam’dan uzak kişilere denir. Münafık kimseler, Allah ve peygamberine açıktan iman etmediğini izhar eden kişilerden de aşağı bir tabakadadır. Çünkü münafık, yalan söyler ve İslam’ın aleyhine olan her şeyi gizliden destekler. Kafir ise, İslam’a düşmanlığını gizlemez ve bu konudaki tutumunu saklamadığından dolayı münafıktan bir üst tabakada yer alır.

Münafıklık, sadece İslam’a inanmış gibi yapıp, gizliden gizliye İslam’ın nurunu söndürmeye yönelik faaliyetleri destekleme şeklinde ortaya çıkmaz. Farklı formları da vardır. Dost gibi görünen, ancak dostunun aleyhine icraatları desteleyici faaliyetlere gizliden mensup olan kişi de münafıktır. Bu kişinin mümin arkadaşına yönelik giriştiği aldatma eylemi, onun edebi hayatını kaybetmesine neden olabilecek kadar büyük bir suçtur. Aldatmak nedir? Ayetler nelerdir? bir göz atalım.

Aldatmak Hakkında Ayet ve Hadis

Aldatmak Nedir? -Aldatmak Hakkında Ayet Hadis
Aldatmak Nedir? -Aldatmak Hakkında Ayet Hadis

Bakara Suresi, 9. ayet: (Sözde) Allah’ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar, yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller.

Al-i İmran Suresi, 185. ayet: Her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü elbette ecirleriniz eksiksizce ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa, artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir.

Al-i İmran Suresi, 196. ayet: İnkar edenlerin ülke ülke dönüp-dolaşmaları seni aldatmasın.

Nisa Suresi, 142. ayet: Gerçek şu ki, münafıklar (sözde), Allah’ı aldatmaktadırlar. Oysa O, onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman, isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı ancak çok az anarlar.

En’am Suresi, 112. ayet: Böylece her peygambere, insan ve cin şeytanlarından bir düşman kıldık. Onlardan bazısı bazısını aldatmak için yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapmazlardı. Öyleyse onları yalan olarak düzmekte olduklarıyla baş başa bırak.

En’am Suresi, 130. ayet: Ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi aktarıp-okuyan ve bu karşı karşıya geldiğiniz gününüzle sizi uyarıp-korkutan elçiler gelmedi mi? Onlar: “Nefislerimize karşı şehadet ederiz” derler. Dünya hayatı onları aldattı ve gerçekten kafir olduklarına dair kendi nefislerine karşı şehadet ettiler.

Araf Suresi, 22. ayet: Böylece onları aldatarak düşürdü. Ağacı tattıkları anda ise, ayıp yerleri kendilerine beliriverdi ve üzerlerini cennet yapraklarından örtmeye başladılar. (O zaman) Rableri kendilerine seslendi: “Ben sizi bu ağaçtan menetmemiş miydim? Ve şeytanın sizin gerçekten apaçık bir düşmanınız olduğunu söylememiş miydim?”

Araf Suresi, 51. ayet: Onlar, dinlerini bir eğlence ve oyun (konusu) edinmişlerdi ve dünya hayatı onları aldatmıştı. Onlar, bu günleriyle karşılaşmayı unuttukları ve Bizim ayetlerimizi ‘yok sayarak tanımadıkları’ gibi, Biz de bugün onları unutacağız.

Enfal Suresi, 49. ayet: Münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar şöyle diyorlardı: “Bunları (Müslümanları) dinleri aldattı.” Oysa kim Allah’a tevekkül ederse, şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

Enfal Suresi, 62. ayet: Onlar, seni aldatmak isterlerse, şüphesiz Allah sana yeter. O, seni yardımıyla ve mü’minlerle destekledi.

İsra Suresi, 64. ayet: “Onlardan güç yetirdiklerini sesinle sarsıntıya uğrat, atlıların ve yayalarınla onların üstüne yaygarayı kopar, mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol ve onlara çeşitli vaadlerde bulun.” Şeytan, onlara aldatmadan başka bir şey vadetmez.

Lokman Suresi, 33. ayet: Ey insanlar, Rabbinizden korkup-sakının ve öyle bir günün azabından çekinip-korkun ki, (o gün hiç) bir baba, çocuğu için bir karşılık veremez ve (hiç)bir çocuk da babası için bir şeyi verebilecek (durumda) değildir. Şüphesiz Allah’ın va’di haktır. Artık dünya hayatı sizi aldatmaya sürüklemesin ve aldatıcı(lar) da sizi Allah ile aldatmasın.

Fatır Suresi, 5. ayet: Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah’ın va’di haktır; öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı(lar) da, sizi Allah ile (Allah’ın adını kullanarak) aldatmasın.

Fatır Suresi, 40. ayet: De ki: “Siz, Allah’ın dışında taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana haber verin; yerden neyi yaratmışlardır? Ya da onların göklerde bir ortaklığı mı var? Yoksa Biz onlara bir kitap vermişiz de onlar bundan (dolayı) apaçık bir belge üzerinde midirler? Hayır, zulmedenler, birbirlerine aldatmadan başkasını vadetmiyorlar.

Mü’min Suresi, 4. ayet: Allah’ın ayetleri konusunda inkar edenlerden başkası mücadele etmez. Öyleyse onların şehirlerde dönüp dolaşması seni aldatmasın.
Casiye Suresi, 35. ayet: “Bunun nedeni şudur: Çünkü siz Allah’ın ayetlerini alay konusu edindiniz; dünya hayatı da sizi aldattı.” Böylece ne ordan (ateşten) çıkarılırlar, ne (Allah’tan) hoşnutluk dilekleri kabul edilir.

Hadid Suresi, 14. ayet: (Münafıklar) Onlara seslenirler: “Biz sizlerle birlikte değil miydik?” Derler ki: “Evet, ancak siz kendinizi fitneye düşürdünüz, (Müslümanları acıların ve yıkımların sarmasını) gözetip-beklediniz, (Allah’a ve İslam’a karşı) kuşkulara kapıldınız. Sizleri kuruntular yanıltıp-aldattı. Sonunda Allah’ın emri (olan ölüm) geliverdi; ve o aldaltıcı da sizi Allah ile (Allah’ın adını kullanarak, hatta masumca sizden görünerek) aldatmış oldu.”

İnfitar Suresi, 6. ayet: Ey insan, ‘üstün kerem sahibi’ olan Rabbine karşı seni aldatıp-yanıltan nedir?

You Might Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir