Dua, sure ve ayet hakkında tüm bilgilerin yanı sıra İslam Dini ve Gereklilikleri ayrıca yaşanan savaşlarıda kaleme alıyoruz

Ahirete İman – Son Gün ve Ebedi Hayatın Başlangıcı

1 31

Ahirete iman etmek yani Ahiret lugatta “son ve son gün” anlamına gelmekte olup, genel manada ise ölümden sonraki hayat için kullanılır.

Ahirete iman etmek iman esaslarından olup bu hayat İsrafil’in (a.s.) Allah’ın emri ve izniyle  sura ilk defa üflemesiyle birlikte kıyametin kopmaya başlaması ile başlayan ebedi hayata denilir.

İsrâfil (a.s.) sura ikinci defa üfleyince artık insanlar diriltilip hesaba çekilecekler. Böylece dünyadaki iman ve amellerine göre ya ceza ya mükafat görecekler netice de cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme gidecekler.

Ahirete iman, iman esaslarındandır. Kur’an’da “el-yevmü’l- âhir” (son gün)  olarak, Allah’a imanla yan yana anlatılmıştır. Bu durum ahiret inancının iman esasları arasında ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Allah’a ve O’nun bir yol gösterici olarak gönderdiği peygamberlere inanmak, ve peygamberin haber verdiği ahiret hayatına inanmayı beraberinde getirir. Yani iman esasları birbiri ile bir zincir ile bağlıdır ayrılması söz konusu olamaz.

Bir kimse Ahirete iman için inanmıyorum derse Kur’an ayetlerini inkar ettiği için kafirlerden olur. Zira “…Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve âhiret gününü inkâr ederse o tam mânasıyla sapıtmıştır” (en-Nisâ 4/136)  ayeti açıktır.

Kur’ana baktığımızda pek çok ayette dünya hayatının geçici olduğu, ahiret hayatının ise esas ve ebedi olduğu, bu geçici dünyanın geçici zevklerine kanılmaması, onlardan daha hayırlı ve edebi olan ahiret saadetini yakalamaları gerektiği anlatılmaktadır.

Bununla birlikte Kur’an, bize dünya hayatının da ihmal etmeyin der zira ahiret dünyada kazanılır, ahirette mutlu olmak dünyadaki yaşayış şekline bağlı olduğu ifade edilmektedir.

Ahirete iman hakkında ayetler

İşte bu durum kuranda şöyle anlatılır. “Fakat siz (ey insanlar) âhiret daha hayırlı ve daha devamlı olduğu halde dünya hayatını tercih ediyorsunuz” (A‘la suresi 16-17)

“…Şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir. Ama ahiret, gerçekten kalınacak bir yurttur” (Mü’min suresi 40/39)

İlginizi Çekebilir
Peygamberimizin Mucizeleri: Utbe Bin Ebu Leheb

“Allah’ın sana verdiğinden (O’nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu da iste; ama dünyadan da nasibini unutma…” (Kasas suresi 28/77).

Kur’an’da ahiret ve ahiret hayatı ile ilgili verilen bir çok isim vardır. Bu isimlerden bazıları şunlardır:

el-yevmü’l-âhir (son gün, âhiret günü), yevmü’l-ba‘s (diriliş günü), yevmü’l-kıyâme (kıyamet günü), yevmü’d-dîn (ceza ve mükâfat günü), yevmü’l-hisâb (hesap günü), yevmü’t-telâk (kavuşma günü), yevmü’l-hasre (hasret ve pişmanlık günü).

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in de ahiret ve ona ait pek çok hadisi vardır. Özellikle kıyamet alametleri, kabir hayatı, mahşer, hesap, mizan, sırat, şefaat, cennet ve cehennemle ilgili çok sayıda hadis vardır.

Evet Ahirete iman çok geniş bir konudur biz kısaca yazmaya çalıştık. Zira Kuranda tevhitten sonra en çok ahiret konusu geçmektedir. Başka yazılarda bu konuyu farklı şekillerde işleyeceğiz vesselam.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.