Adam Kayırma Nedir? – Adam Kayırma Hakkında Ayet ve Hadis

Adam Kayırma Hakkında Ayet ve Hadis

Günümüzün en problemli meseleleri arasında yer edinen adam kayırma, İslam açısından bir toplumun helak sebeplerinden birisidir. Şayet, bir hadisi şerifte İslam öncesi toplumların zayıf kişilerin hırsızlık yapması halinde had cezası uyguladıkları, ancak güçlü bir kimsenin hırsızlık yapması durumunda had cezası uygulamadıklarından dolayı helake sürüklendiklerini bildirir. Bunun üzerine Efendimiz, “Allah’a yemin ederim ki, eğer Muhammed’in kızı Fâtîma hırsızlık yapsaydı, Muhammed O’nun da elini keserdi” diyerek, ümmetini bu konuda ikaz etmiştir.

Adam Kayırma Nedir? Ehil olmayanı kayırmak iltimastır

Kötü Ahlak: Adam kayırmanın İslam’daki kelime manası iltimastır. Torpil anlamına gelen iltimas, ahlak dışı bir tutumdur. Bir insana hak etmediği halde bir vazifenin tevdi edilmesi, böylece başkalarının hakkının yenmesi anlamına gelir. Ancak, ehil bir kimsenin devlet memur ve memuriyetine getirilmesine yönelik yapılan aracılık, iltimas değildir. Şayet, bir vazifeyi en iyi şekilde ifa edileceği düşünülen bir kimsenin, milletine faydası olacağına inanılan bir şahsın vazife yüklenmesi, berekettir. İltimas ise, mevki ve memuriyete ehil olmayan bir kişinin getirilmesi için torpil yapmak, imaj ve prestijini kullanmak, yetkilerinden faydalanmaktır.

Adam Kayırma Hakkında Ayet ve Hadis

İyiye aracılık eden kimse sevaba ortak mıdır?

İyiye ve hayra vesile ve aracı olan bir kişinin elde edilen sevapta hissedardır. Bu nedenle bir mümin, eğer ki birine vesile olmayı düşünüyor ise, o kişinin hayrı gözeten, ehil ve yaşadığı topluma menfaat sağlayacak bir kimse olmasına bakmalıdır. Bu şekilde hareket eden bir mümin iltimasa düşmüş olduğunu söylemek, doğru değildir.

Nisa süresinin 85.ayeti şöyle der: “Kim iyi bir işe aracılık ederse, Onun sevabından hissesi vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, Onun günahından payı vardır. Allah her şeye kadirdir.”

Dolayısıyla, insan olmanın ve bir topluluk içerisinde yaşamanın en doğal davranışlarından biri, vesile olmak veya vesile aramaktır. İnsan ilişkilerinin doğal bir durumunu ifade eden davranışın ahlaki kurala aykırı olmaması halinde bir sevap nedeni olduğu da Kuran’da yer alıyor. Hayırlı bir işin kolay ve hızlı bir şekilde halledilmesine aracı olan bir memurun yaptığını iltimas olarak nitelemek, doğru olmayıp, bu memurun hayra vesile olmasından dolayı sevap da kazandığını söylemek, mümkündür.

Adam Kayırma Hakkında Ayet ve Hadis
Adam Kayırma Hakkında Ayet ve Hadis

Sonuç olarak İslam, mevki ve memuriyetlerin ehline tevdi edilmesini farz kılar. Bu hususun ne şekilde gerçekleşeceğini de maslahata bırakır.

You Might Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir