Kafirun Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 6 âyettir. “Kâfirûn”, inkârcılar demektir. Surede Peygamber Efendimiz (s.a.v)’ in inkârcılarla şirk ve sapkınlıkta birleşemeyeceği kesin bir üslûpla ifade edilmekte ve inancın şirkten uzak tutulması hedeflenmektedir.

Mushaftaki sıralamada yüz dokuzuncu, iniş sırasına göre on sekizinci sûredir. Mâun suresinden sonra, Fîl Suresi‘nden önce Mekke’de inmiştir.

Tefsirlerde anlatıldığına göre Kureyşliler Peygamber Efendimiz (s.a.v)’den  bir sene kendi ilâhlarına tapmasını, bir sene de kendilerinin onun ilâhına tapmalarını istemişler. Peygamber Efendimiz (s.a.v) de

“Allah’a bir şeyi ortak koşmaktan yine O’na sığınırım!” demiş;

bu defa Kureyşliler,

“Bizim ilâhlarımızdan bazılarını istilâm et (öp, el sür), biz de seni tasdik edip ilâhına ibadet edelim” demişler.

Bunun üzerine Kâfirûn sûresi inmiştir [Taberî 213-214; Kurtubî, 225]

Kafirun Suresi Arapça Okunuşu

 

Kafirun Suresi Türkçe Yazılışı ve Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul yâ eyyühel kâfirûn

2- Lâ  a’büdü mâ ta’büdûn

3- Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd

4- Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm

5- Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd

6- Leküm dînüküm veliye dîn

Kafirun Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- De ki: Ey kâfirler.

2- Ben sizin taptıklarınıza tapmam.

3- Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.

4- Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim.

5- Siz de benim ibadet ettiğime, ibadet edecek değilsiniz.

6- Sizin dininiz size, benim dinim bana.

Kafirun Suresi Faziletleri

Müfessirler bu surenin faziletiyle ilgili olarak  Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in;

“Kul hüvellahu ehad Kur’an’ın üçte birine denktir, Kul yâ eyyühel-kâfirûn ise dörtte birine denktir” buyurduğunu;

Sahâbe’den birine,

“Uyumak üzere yatağına yattığında Kul yâ eyyuhel-kâfirûn sûresini oku; bunu okursan şirk inancına sapmaktan korunursun” dediğini naklederler [İbn Kesîr, 526; Şevkânî, V, 597-598]

“Her türlü şerden korunmak için ve sıkıntılı zamanlarda dört kul’ü çok okuyunuz.” (Dört kul: Kulyâ (Kafirun), Kulhüvallahü ehad (İhlas), Felâk ve Nâs sûreleridir.)

“Kâfirûn sûresini, İhlâs, Felâk ve Nâs sûreleri ile birlikte okuyanın rızkı artar, hali düzelir.”

Peygamber efendimiz buyurdu ki:

“Kulyâ sûresini okuduktan sonra uyu! Zira bu sûreyi okumak şirkten kurtuluştur.”

You Might Also Like

One Reply to “Kafirun Suresi”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir