İhlas Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenliklebağlanmak demektir. Allah’a bu surede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlâslı bir mü’min olacağı için sure bu isimle adlandırılmaktadır.

Mushaftaki sıralamada yüz on ikinci, iniş sırasına göre yirmi ikinci suredir. Nas Suresinden sonra, Necm Suresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır. Mekke’de indiğini söyleyenler Mekkeli müşriklerin Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e gelerek;

“Bize rabbinin soyunu anlat” dediklerini, bunun üzerine bu surenin indiğini bildiren rivayetleri delil getirirler [Müsned, V, 133-134]

Medine’de indiğini söyleyenler ise Yahudilerle Hristiyanların Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e yönelttikleri Allah hakkındaki sorulara bir cevap olmak üzere Cebrail (a.s)’ın Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e gelip

“Kul hüvellahü ehad” sûresini okuduğunu bildiren rivayetleri delil göstermişlerdir [Taberî, XXX, 221-222; Râzî, XXXII, 175]

Surenin üslûp ve içeriği Mekke döneminde indiği izlenimini vermektedir.

İhlas Suresi Arapça Okunuşu

 

İhlas Suresi Türkçe Yazılışı ve Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İhlas Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- De ki: O Allah birdir.

2- Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)’dir.

3- O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.

4- Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.

İhlas Suresi Faziletleri

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu surenin önemi ve fazileti hakkında söyle buyurmuştur;

-“Varlığım elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sure Kur’an’ın üçte birine denktir” [Buhârî, “Tevhîd”, 1]

Yine Efendimiz (s.a.v) sevdiği için bu sureyi her namazda okuyan bir sahâbîye, ;

-“Onu sevmen seni cennete götürür” müjdesini vermiştir [Tirmizî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 11, “Tefsîr”, 93]

İhlas Suresini her gün 50 defa okuyan kişinin 50 senelik günahı bağışlanır. [Darimi, No: 3481]

“Bir yolculuğa çıkmak isteyen kimse, evinin kapısını çekip ayrılınca on bir defa İhlâs sûresini okursa, o dönün-ceye kadar Allah onu muhafaza eder!”

“Eve girerken İhlâs-ı şerifi okuyan fakirlik görmez.”

“Cuma namazından sonra, yedi defa İhlâs ve Mu’av-vizeteyn yani Felak ve Nâs sûrelerim okuyanı, Allahü Teâlâ, bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korur.”

You Might Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir