Fatiha Suresi

Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kuran-ı Kerim’in ilk suresidir. Bu nedenle “başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır. Ayrıca, “Ümmü’1-Kitab” (Kitab’ın özü) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi âyet) , “el-Esâs”,“el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, “eş-Şükr” ve “es-Salât” gibi başka adları da vardır.

Mushafta birinci, nüzûl sıralamasında 5. suredir. Kaynaklarda nüzûl sebebiyle ilgili özel bir olay yoktur. Kur’an’ın hem bir mukaddimesi hem de özeti gibidir.

Fatiha Suresi aynı zamanda bir duadır. Bu nedenle okunduktan sonra “Amin” denir.

Fatiha Suresi Arapça Okunuşu

Fatiha Suresi Arapça Yazılışı ve Okunuşu

Fatiha Suresi Türkçe Yazılışı ve Okunuşu

1- Bismillahirrahmânirrahîm.

2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin

3- Errahmânir’rahim

4- Mâliki yevmiddin

5- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în

6- İhdinessırâtel müstakîm

7- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn ( Amin )

Fatiha Suresi Türkçe Anlamı

1- Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

2- Hamd; Âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.

3- (O Allah) Rahmân ve Rahîm’dir.

4- Din (ödül ve ceza) gününün sahibidir.

5- (Ey Allah’ım) Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz.

6- Bizi dosdoğru yola ilet.

7- Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil. ( Amin )

Fatiha Suresi Faziletleri

Gerek yalnızca “elhamdülillâh” ifade edilen hamdin ve gerekse bütünüyle Fâtiha suresinin değeri ve müminin dinî hayatındaki yeri hakkında birçok sahih hadis bulunmaktadır: “Zikrin en üstünü ‘lâ ilâhe illallah’, duanın en yücesi ‘elhamdülillâh’tır” [Tirmîzî, “Duâ”, 9]

“Allah’a hamd ile başlamayan her önemli işin sonu güdüktür” [İbn Mâce, “Nikâh”, 19]

Allah’ın resulü, Ebû Saîd b. Muallâ isimli sahâbîye, Kur’ân-ı Kerîm’deki en büyük sûreyi mescidden çıkmadan bildireceğini ifade buyurmuş, sonra da bunun Fâtiha olduğunu açıklamıştır [Buhârî, “Fezâ’ilü’l-Kur’ân”, 9]

Cebrail (a.s) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e dedi ki:

“Ya Resulallah! Sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar, senden önce başka hiçbir peygambere verilmemişlerdi: Onların biri Fatiha Suresi, diğeri de Bakara Suresi’nin son kısmı. Onlardan okuduğun her harfe mukabil sana mutlaka büyük sevap verilecektir.” [Müslim]

You Might Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir