Şükür İle İlgili Ayetler ve Rivayetler

Her nimet bir imtihan vesilesidir. Nimeti vereni hatırlamak ve ona teşekkür etmek, hem nimeti artırır hem de bereketlendirir. Nimeti vereni tanımamak ve nimetin asıl sahibini unutmak ise küfrân-ı nimet yani nimete karşı nankörlüktür. Şükür ile ilgili ayetler yazımıza geçmeden önce kısa bir tanım yapmakta fayda var. Şükür, Yüce Allah’ın sayısız nimetlerine karşı kalp, dil ve beden ile övgüde ve teşekkürde bulunma, nimetleri saygı ile itiraf etmedir. Kalbin şükrü, nimetleri verenin Allah olduğuna inanmak; dilin şükrü, Allah’ın verdiği nimetlere hamdetmek; bedenin şükrü, varlığını Allah’ın rızasına uygun bir şekilde sürdürmek, namaz, oruç gibi ibadetleri eda etmek ve O’nun yasaklarından uzak durup buyruklarını yerine getirmek; malın şükrü ise sadaka ve zekât vermektir.

Şükür Duaları hakkında bilgi almak  ya da  okumak isterseniz daha önce yayınladığımız Ezberlenmesi En Kolay Türkçe Şükür Duaları yazımıza göz atabilirsiniz.

Şükür İle İlgili Ayetler

İbrahim Suresi 7. Ayeti Mealen;

“Eğer şükrederseniz elbette size (nimetimi) artırırım. Eğer nankörlük ederseniz gerçekten azabım çok şiddetlidir!”

Nelm Suresi 40. Ayeti Mealen;

Aslında, “Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince, (bilmelidir ki) Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O, çok kerem sahibidir.”

Mü’min Suresi 61. Ayeti Mealen;

“Ne var ki çoğu insan şükretmez!”

A’raf Suresi 10. Ayeti Mealen

“Bir kısmı da çok az şükreder!”

İsra Suresi 3. Ayeti Mealen

Hz. Nuh ( a.s ) hakkında; “ O, çok şükreden bir kul idi”

Şükür İle İlgili Rivayetler

Ziyâd, Mugîre’nin (r.a) şöyle dediğini işitmiştir:

“Hz. Peygamber (sav) ayakları (ya da bacakları) şişinceye kadar (gece) namaz kılardı. Bu durum hakkında ona bir şey söylendiğinde, ‘Şükreden bir kul olmayayım mı?’ derdi.” [Buhârî, Teheccüd, 6]

Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a da şükretmez.” [Tirmizî, Birr, 35]

Câbir (b. Abdullah) tarafından nakledildiğine göre, Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Bir kimseye bir nimet verilir de onu (hayırla yâd ederek) dile getirirse, onun şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu (kimseye söylemeyerek) gizlerse ona nankörlük etmiş olur.” [Ebû Dâvûd, Edeb, 11]

Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Yiyip şükreden kimse sabrederek oruç tutan kimse gibidir.” [Tirmizî, Sıfâtü’l-kıyâme, 43; İbn Mâce, Sıyâm, 55]

You Might Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir