Kumar İle İlgili Ayetler ve Rivayetler

Kumar, fert, aile, toplum ve ekonomik alanda yıkıcı etkiler, onarılamayacak tahribatlara sebep olmaktadır. Bu yıkıcı etkilerin başında verimsiz bireyler üretmesi gelir. Bu yönüyle kumar, üretime katılmayan, işsiz güçsüz, tembel, boş vakit geçiren kişilerin toplumda çoğalmasına neden olur. Kumardan elde edilen kazanç helâl olmadığı gibi kaybedilen paranın her kuruşunda da çoluk çocuğun, fakirlerin ve toplumun hakkı vardır.

Kur’an’da ve sünnette kumarı ifade etmek için kullanılan temel terim “meysir”dir. Meysir, veresiye alınan bir devenin parçalanarak kura sonucu on kişiden sadece yedisine bölüştürülmesi, geri kalan üç kişinin ise deveden pay alamadıkları hâlde masrafı karşılamaları şeklinde oynanan bir şans oyunudur. [ Ebu’l-Bekâ, Kitâbü’l-külliyât, I, 1408-1409 ]

Kumar İle İlgili Ayetler

Nisa Suresi 29. Ayeti Mealen;

“Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hâli müstesna, mallarınızı, bâtıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp vererek) yemeyin.”

Mâide Suresi 90 ve 91. Ayetleri Mealen;

“Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?”

Bakara Suresi 219. Ayeti Mealen;

“Sana, içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: Her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için birtakım faydalar vardır. Ancak onların günahı faydasından daha büyüktür…”

Nisa Suresi 48. Ayeti Mealen;

“Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın.”

Kumar İle İlgili Rivayetler

Mikdâm’dan (ra) nakledildiğine göre, Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Hiç kimse elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir rızık asla yememiştir. Allah’ın peygamberi Dâvûd (a.s) da kendi elinin emeğini yerdi.”

Abdullah b. Amr’dan nakledildiğine göre, Peygamber Efendimiz (s.a.v) şarabı, kumarı, tavlayı ve darıdan yapılmış içkiyi yasaklamıştır. (Ebû Dâvûd, Eşribe, 5)

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in eşi Hz. Âişe’den nakledildiğine göre, mahallesinin sakinlerinden birinin evinde tavla olduğu bilgisi Hz. Âişe’ye ulaştığında,

“Eğer onu evinizden çıkarmazsanız ben sizi mahallemden çıkarırım.” diye onlara haber gönderdi ve onların bu davranışına karşı çıktı. (Muvatta’ , Rü’yâ, 2)

Ebû Hüreyre’den (r.a) nakledildiğine göre, Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“…Kim arkadaşına, ‘Gel seninle kumar oynayalım.’ derse (harama ön ayak olduğu için pişman olup) derhâl sadaka versin!” (Buhârî, Tefsîr, (Necm) 2)

Sevgili Peygamberimiz, kendisine,

“En faziletli kazanç hangisidir?” diye sorulduğunda,

“İyi bir alış veriş ve kişinin el emeğiyle kazandığıdır.” diyerek cevap vermiştir. [İbn Hanbel, III, 467]

“Tavla oynayan kişi Allah’a ve Resûlü’ne isyan etmiştir.”  [Ebû Dâvûd, Edeb, 56]

You Might Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir