Kategori: Namazda Okunan Sureler

0

Kureyş Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğu kabilenin adıdır. Mushaftaki sıralamada yüz altıncı, iniş sırasına göre yirmi dokuzuncu sûredir. Tîn sûresinden sonra, Kåria sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Sûrede Kureyş’e Câhiliye döneminde...

0

Kevser Suresi

Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir.3 âyettir. Kevser, çok hayır, bereket demektir. Cennette Hz. Peygambere mahsus bir havuzun da adıdır. Mushaftaki sıraya göre yüz sekizinci, iniş sırasına göre on beşinci sûredir....

1

Kafirun Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 6 âyettir. “Kâfirûn”, inkârcılar demektir. Surede Peygamber Efendimiz (s.a.v)’ in inkârcılarla şirk ve sapkınlıkta birleşemeyeceği kesin bir üslûpla ifade edilmekte ve inancın şirkten uzak tutulması hedeflenmektedir. Mushaftaki sıralamada yüz dokuzuncu, iniş sırasına göre...

0

İhlas Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenliklebağlanmak demektir. Allah’a bu surede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlâslı bir mü’min olacağı için sure bu isimle adlandırılmaktadır. Mushaftaki sıralamada yüz...

0

Felak Suresi

Medine döneminde inmiştir. 5 âyettir. Felâk, sabah aydınlığı demektir. Mushaftaki sıralamada yüz on üçüncü, iniş sırasına göre yirminci suredir. Fil Suresi‘nden sonra, Nas Suresi‘nden önce Mekke’de inmiştir. Surede bazı kötülüklerden dolayı Allah’a sığınılması öğütlenmektedir. Felak...

0

Fil Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sure, fillerle donanmış ordusuyla Kâbe’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin helâk edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır. Mushaftaki sıralamada yüz beşinci, iniş sırasına göre on dokuzuncu suredir. Kâfirûn Suresi‘nden sonra, Felak...

0

Fatiha Suresi

Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kuran-ı Kerim’in ilk suresidir. Bu nedenle “başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır. Ayrıca, “Ümmü’1-Kitab” (Kitab’ın özü) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi âyet) , “el-Esâs”,“el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, “eş-Şükr” ve “es-Salât” gibi başka adları da vardır. Mushafta...