Kategori: Namazlar

0

Tövbe Namazı Kılınışı – Tövbe Duası – Tövbe Hakkında Ayetler

Tövbe, Dinî inanç ve yaşayışı yeniden ihya etmenin ve Allah ile bozulan ilişkileri onarmanın yoludur. İçten ve samimi olarak yapılan tövbe, hem bir ibadettir hem de kaybedilmiş değerleri yeniden kazanma vasıtasıdır. Yüce Allah (c.c)’ın kullarına lütfettiği “tevbe-istiğfar”,...

0

Namaz İnsanı Temizler

Namaz Müminin Miracı – İmanın Göstergesi – Kalbin Nuru Allah (c.c.)’ın varlığına ve Hz. Muhammed (s.a.s)’in Peygamberliğine imandan sonra farzların en önemlisi olan namaz, insanı her yönü ile temizleyen çok önemli bir ibadettir. Bunun...

0

Her Zaman Şükredebilmek ve Şükür Duası ile Şükür Namazı

Her Zaman Şükredebilmek Şükür, “verdiği nimetlerden dolayı kulun Allah’a minnettarlık duyması, bunu sözleri ve amelleriyle göstermesi” anlamına gelmektedir. Şükür, Kur’an’da kulluğun gereği olarak değerlendirilmiş, Allah’ın nimetlerine mazhar oldukları hâlde şükretmeyenler kınanmış- tır (A‘râf, 7/10;...

0

Cenaze ve Cenaze Namazı Hakkında Kısa Bilgiler

Cenaze ve Cenaze Namazı Hakkında Kısa Bilgiler “Her canlı ölümü tadacaktır.” (Âl-i İmrân, 3/185) Sevgili Peygamberimiz (s.a.v); “Ölülerinizin güzel işlerini yad edin, kötü taraflarını dile getirmeyin.” (Tirmizî, Cenâiz, 34) buyurmuştur. İslam dinine göre ölüm...