Kategori: İslamiyet

0

İslam Dinine İlk Tebliğ ve İlk Müslümanlar (Sabıkuni İslam)

Gizli Tebliğin Başlaması İlk vahiy geldikten sonra bir süre vahiy gelmemişti.  Efendimiz (s.a.v) Hira mağarasından dönmekte iken bir ses işitip semaya baktı ve kendisine vahiy getiren Cebrail (a.s)’i gördü. Korku ve heyecanla evine gidip...

0

Cahiliye Dönemi – İslamiyet Öncesi Arap Yarımadasının Genel Durumu

İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası Arap Yarımadası,  Asya kıtasının güneybatısında, doğusunda Basra körfezi, batısında Kızıldeniz, güneyinde Umman denizi, kuzeyinde Suriye ve Filistin çölleri bulunan yarımadadır. Bu döneme Cahiliye Dönemi de denmektedir. Hz. İsa (r.a)’a gelen...

0

4 Halife Dönemi Yapılan Savaşlar – Antlaşmalar ve Fetihler

4 Halife Dönemi Yapılan Savaşlar – Antlaşmalar ve Fetihler – Hangi Halife Hangi Savaşları Yaptı 4 Halife Dönemi Hz.Ebubekir (r.a) Dönemi Yermük Savaşı İslam Coğrafyasını genişletmek isteyen Hz. Ebubekir (r.a) Halid bin Velid komutasındaki...

0

Hz. Ali (r.a) Halifelik Dönemi ( 656 – 661 ) – 4. Halife

Hz. Osman (r.a)’ın şehit edilmesinden sonra, 4. Halife olarak Hz. Ali(r.a) seçilmiştir. Hz. Ali( r.a)’ın halifeliğine Hz. Ayşe, Hz. Talha ve Hz. Zübeyir karşı çıkmışlardır. Bunun nedeni ise Hz. Ali (r.a)’ı Hz. Osman (r.a)’ın...

3

Hz. Ali (r.a) Halifelik Dönemi Hakem Olayı Kısa Özeti

Hz. Ali (r.a) Halifelik Dönemi Hakem Olayı Kısa Özeti Tarihi:  657 Nedeni: Sıffin savaşında Hz. Ali(r.a)’ın ordusu savaşı kazanmak üzereyken Muaviye’nin ordusu hileye başvurdu. Mızrakların ucuna Kur’an yaprakları asarak bu savaşta artık daha fazla...