Kategori: İslam

0

Şükür İle İlgili Ayetler ve Rivayetler

Her nimet bir imtihan vesilesidir. Nimeti vereni hatırlamak ve ona teşekkür etmek, hem nimeti artırır hem de bereketlendirir. Nimeti vereni tanımamak ve nimetin asıl sahibini unutmak ise küfrân-ı nimet yani nimete karşı nankörlüktür. Şükür...

0

İftira İle İlgili Ayetler ve Rivayetler

İftira, toplum hayatını dinamitleyen, dostlukları bitiren, yuva kurmaya engel olan, kurulmuş yuvaları yıkan, aile facialarına yol açan; insanların işlerini, itibarlarını, istikballerini, hatta bazen hayatlarını kaybetmelerine sebep olabilen çok kötü bir davranıştır. İftira sonucunda insanlar...

0

Kumar İle İlgili Ayetler ve Rivayetler

Kumar, fert, aile, toplum ve ekonomik alanda yıkıcı etkiler, onarılamayacak tahribatlara sebep olmaktadır. Bu yıkıcı etkilerin başında verimsiz bireyler üretmesi gelir. Bu yönüyle kumar, üretime katılmayan, işsiz güçsüz, tembel, boş vakit geçiren kişilerin toplumda...

0

Namaz İnsanı Temizler

Namaz Müminin Miracı – İmanın Göstergesi – Kalbin Nuru Allah (c.c.)’ın varlığına ve Hz. Muhammed (s.a.s)’in Peygamberliğine imandan sonra farzların en önemlisi olan namaz, insanı her yönü ile temizleyen çok önemli bir ibadettir. Bunun...

0

Ailede Tasarruf Alışkanlığı Edinmek

Ailede Tasarruf Bilinci  Tasarrufun alışkanlığa dönüşebilmesi çocuklukta ve ailede öğrenilmesi ile yakından ilgilidir. Bunun için anne babanın harcama usulleri, tüketim algıları ve tasarrufa dair varsa uygulamaları önemlidir. Çöplerin ayrıştırılması, harcamaların dikkatle yapılması, alışveriş değil...

0

Sadaka Serveti Bereketlendirir – Ömrü Uzatır ve Belayı Defeder

Sadaka Serveti Bereketlendirir Birçok insan sadakanın serveti azalttığını, faizin ise servete servet kattığını düşünür ve inanır. Hâlbuki; “Allah faizi tüketir, sadakaları ise arttırır ve Allah hiçbir inkârcı günahkârı sevmez.” (Bakara, 2/276) Ayeti, bu düşüncenin...

0

Helal Kazanmanın Toplum Açısından Önemi

Helal Kazanç ve Toplum Nisâ sûresi 29. ayet, İslam’ın bütün muamelat hükümlerinin hedefi olan “beş zarurî değerin ve amacın (makasıdü’ş-şerîa) korunması” ilkesinden ikisini, canın ve malın korunmasını ihtiva etmektedir. Ayet, ticaretin meşru bir kazanç...

0

Müslüman Kusur Aramaz Kusur Örter ve Ayıbını Konuşmaz

Kusurları Örtmede Gece Gibi Ol Müminlerin din kardeşliği çerçevesinde diğer müminlere karşı bir takım sorumlulukları vardır. Bunlardan birisi de, mümin kardeşinin ayıp olarak nitelenen tutum ve davranışlarının duyulmasına ve yayılmasına engel olmaktır. Müslüman kardeşinin...

0

Yaşlı İnsanlara Saygı ve Yaşlıların Duası

Yaşlıların Duasını Almak Yaşlılık insan yaşamının son evresini teşkil eder. Bugün çocuk veya genç olanlar bir gün gelecek ve yaşlanacaklardır. Bu husus Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilmektedir: “Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış itibariyle...

0

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Mümin Kişiyi Anlatıyor

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Mümin Kişiyi Anlatıyor Allah Rasülü (s.a.v) “Öyle bir ağaç vardır ki, bereketi Müslümanın bereketine benzer.” (Buhâri, Et’ıme, 42) sözü ile müminin vasıflarını anlatır. Mümin öyle bir kimsedir ki, kökün ağaca besin...